Miljømuslinger og eutrofiering

Kom en tur med ud til vores muslingeopdrætsanlæg på Limfjorden og foretag feltundersøgelser på fjorden. Eleverne opnår kendskab og lærer at bruge forskelligt måleudstyr som vandhenter, secchiskive, refraktometer samt CTD-sonde. Fokus er lagt på opdræt af muslinger til fjernelse af næringsstoffer, men vi kigger også på alt det andet spændende et muslingeopdrætsanlæg byder på samt fortæller om den nyeste forskning indenfor miljømuslinger. Pga. begrænsninger af antal passagerer på båden skal holdet deles, hvis der er mere end 12 personer. Ved holddeling tilbyder vi forskellige aktiviteter, som fx laboratorieforsøg, foredrag eller rundvisning.

Praktiske oplysninger

Hvor:

Øvelsen foregår i Nykøbing Mors og koster penge. Kontakt os på 96 69 02 83 for prisoverslag, da denne varierer alt efter aktivitetens omfang og klassestørrelse.

Forudsætninger:

Øvelsen er egnet for alle gymnasieklasser med biologi, da øvelsen tilpasses det faglige niveau. Husk derfor at oplyse klassens niveau ved bestilling.

Antal deltagere:

12 - 36

Udbydes i perioden:

1/5 - 30/9

Tidsforbrug:

1/2 - 1 dag alt efter antal deltagere

Materialer:

Relevant materiale vil blive udleveret på dagen. Medbringe varmt tøj, regntøj og gummistøvler, da det er koldt og vådt på vandet samt mad og drikke.

Tilbydes følgende dage:

Mandage, tirsdage, onsdage, torsdage og fredage

Bestillingsansvarlig:

Lene Friis Møller
E-mail: lfmo@aqua.dtu.dk
Institut: Institut for Akvatiske Ressourcer

Søgning

Vælg relevante fag 
Vælg ønsket periode
Fra
Til
 
Angiv relevante dage

Angiv antal deltagere