Grafer og netværk

Jernbanenet, sociale netværk og internettet - netværk er mange og vidt forskellige. Nogle kan man tage og føle på, andre - som ovenstående - er abstrakte. Og de abstrakte netværk behandles i den matematiske disciplin, der kaldes grafteori. Hvor inspirationskilderne til grafteorien var Kirchhoffs undersøgelser af elektriske netværk i 1800-tallet og fire-farveproblemet, er det i dag transport- og kommunikationsnetværk, der giver anledning til interessante matematiske problemer. Foredraget vil belyse vekselvirkningen mellem praktiske netværksproblemstillinger, algoritmer og matematiske ræsonnementer & resultater.

Praktiske oplysninger

Forudsætninger:

Matematik A

Udbydes i perioden:

1/9 - 20/6

Tidsforbrug:

40-50 minutter.

Tilbydes følgende dage:

Tirsdage

DTU-lærer:

Carsten Thomassen
E-mail: ctho@dtu.dk
Institut: Institut for Matematik og Computer Science
Telefon: 45253058

Bestillingsansvarlig:

Lene Matthisson
E-mail: lemat@dtu.dk
Institut: Institut for Matematik og Computer Science
Telefon: 45253377

Søgning

Vælg relevante fag 
Vælg ønsket periode
Fra
Til
 
Angiv relevante dage

Angiv antal deltagere