Mikro- og nanostrukturerede lysledere

I de seneste 10 år er der sket en rivende udvikling indenfor metoder til at lede og kontrollere udbredelse af lys i mikroskopiske optiske komponenter og igennem optiske fibre. Som forskere har vi kunnet trække på inspiration fra emner så forskellige som biologien, geologien, fysikken og endda også arkitekturen. Opdagelserne har medført en teknologisk revolution og et nyt syn på de muligheder vi forestiller os for fremtidens optiske systemer. Det har desuden vist sig, at anvendelserne af de nye principper tilmed retter sig mod et meget bredere spektrum af anvendelser end først antaget eksempelvis i forbindelse med biosensorer. Nye ideer dukker hele tiden op i forskningslaboratorier verden over. I Danmark har vi gennem en tidlig og målrettet indsats været i stand til at være blandt de førende nationer indenfor udviklingen af de nye teknologier, og som resultat heraf er nye danske virksomheder og arbejdspladser blevet skabt. I dette foredrag vil vi beskrive nogle af de fundamentale principper, hvor brugen af mikro- og nanostrukturer indenfor optisk teknologi har fået en helt ny betydning. Vi vil anskueliggøre hvordan en grundlæggende ny ide kan udvikles til et spændende nyt forskningsområde, og hvilke muligheder det åbner.

Praktiske oplysninger

Hvor:

Foredraget afholdes primært på DTU Fotonik, men hvis det kan arrangeres i god tid, så vil vi gerne komme ud på gymnasier.

Forudsætninger:

Eleverne må have en sund interesse for naturvidenskab og teknik. Desuden er det ønskeligt, at de har et fundamentalt kendskab til brydningsindeks og reflektion.

Udbydes i perioden:

1/9 - 30/6

Tidsforbrug:

ca. 1 time - samt evt. rundvisning på DTU Fotonik af ½-1 times varighed

Tilbydes følgende dage:

Mandage, tirsdage, onsdage, torsdage og fredage

DTU-lærer:

Jesper Lægsgaard
E-mail: jlag@fotonik.dtu.dk
Institut: Institut for Fotonik
Telefon: 45256350

Bestillingsansvarlig:

Charlotte Drusebjerg
E-mail: chdr@fotonik.dtu.dk
Institut: Institut for Fotonik
Telefon: 45256363

Søgning

Vælg relevante fag 
Vælg ønsket periode
Fra
Til
 
Angiv relevante dage

Angiv antal deltagere