Finansiering af en ph.d.-studerende

Udgifterne til ph.d.-studium består dels af løn til den ph.d.-studerende og dels af en uddannelsesbidrag. Såfremt den studerende er ansat i virksomheden forpligter virksomheden sig til som minimum at betale den overenskomstmæssige løn.

Uddannelsesbidraget til DTU dækker de direkte omkostninger ved ph.d.-studiet og udgør pr. år, inklusiv 20% overhead:

  • 2017:       150.000 kr.
  • 2018:       152.400 kr.
  • 2019:       154.800 kr.
  • 2020:       157.200 kr.
  • 2021:       159.600 kr.

Hvis virksomheden kun dækker dele af et ph.d.-stipendium ansættes den ph.d.-studerende på DTU. Tilskuddet fra virksomheden skal altid inkludere et overhead, der dækker de indirekte omkostninger i forbindelse med ph.d.-studiet.

Uddannelsesbidraget for erhvervsPhD-studerende adskiller fra det normale bidrag ved kun at udgøre 120.000 kr, fordi virksomheden betaler en del af de udgifter, som bidraget dækker.