Løn og ansættelse

Der findes forskellige typer af finansiering af ph.d.-uddannelsen

  • DTU's ph.d.-stipendier: DTU's institutter råder over et antal stipendier. Disse vil bliver opslået op på DTU's hjemmeside og i relevante tidsskrifter såsom Ingeniøren.
  • Eksternt finansierede stipendier: En række af DTU's ph.d.-studerende er finansieret af eksterne midler. Dette kan være midler fra virksomheder eller fra nationale forskningsråd. Disse stipendier opslås i relevante fagblade og på DTU's hjemmeside. 
  • ErhvervsPhD: Denne ordning administreres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Formålet med ordningen er at fremme udvikling og innovation i dansk erhvervsliv. Ministeriet yder støtte til virksomheder, som ønsker at ansætte en erhvervsPhD-studerende.

Løn ved ansættelse på DTU
Som ph.d.-studerende bliver du indplaceret på løntrin alt efter, om du har arbejdet efter afsluttet kandidatstudium. Starttrin er løntrin 4 og sluttrin er løntrin 8.

Pr. 1. april 2018 udgør lønnen per måned eksklusiv pension følgende:

  • Løntrin 4 (0 års anciennitet): 26.755 kr.      (30.450 kr. inklusiv pension)
  • Løntrin 4 (1 års anciennitet): 26.755 kr.      (30.450 kr. inklusiv pension)
  • Løntrin 5 (2 års anciennitet): 28.731 kr.      (32.715 kr. inklusiv pension)
  • Løntrin 6 (3 års anciennitet): 30.534 kr.      (34.779 kr. inklusiv pension)
  • Løntrin 8 (4 års anciennitet): 32.311 kr.      (36.814 kr. inklusiv pension)

 

Bibeskæftigelse
Da ph.d.-uddannelsen er en heltidsuddannelse, hvor uddannelsen skal prioriteres, kan der til ph.d.-studerende kun undtagelsesvis gives tilladelse til bibeskæftigelse under ph.d.-uddannelsen.

Ved bibeskæftigelse er det i øvrigt DTU's generelle regler for bibeskæftigelse, der gælder.

Reglerne kan findes på HR's interne sider. (siderne kræver DTU login)