Løn og ansættelse

Der findes forskellige typer af finansiering af ph.d.-uddannelsen

  • DTU's ph.d.-stipendier: DTU's institutter råder over et antal stipendier. Disse vil bliver opslået op på DTU's hjemmeside og i relevante tidsskrifter såsom Ingeniøren.
  • Eksternt finansierede stipendier: En række af DTU's ph.d.-studerende er finansieret af eksterne midler. Dette kan være midler fra virksomheder eller fra nationale forskningsråd. Disse stipendier opslås i relevante fagblade og på DTU's hjemmeside. 
  • ErhvervsPhD: Denne ordning administreres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Formålet med ordningen er at fremme udvikling og innovation i dansk erhvervsliv. Ministeriet yder støtte til virksomheder, som ønsker at ansætte en erhvervsPhD-studerende.

Løn ved ansættelse på DTU
Som ph.d.-studerende bliver du indplaceret på løntrin alt efter, om du har arbejdet efter afsluttet kandidatstudium. Starttrin er løntrin 4 og sluttrin er løntrin 8.

Pr. 1. december 2017 udgør lønnen per måned eksklusiv pension følgende:

  • Løntrin 4 (0 års anciennitet): 26.455 kr.      (30.109 kr. inklusiv pension)
  • Løntrin 4 (1 års anciennitet): 26.455 kr.      (30.109 kr. inklusiv pension)
  • Løntrin 5 (2 års anciennitet): 28.410 kr.      (32.348 kr. inklusiv pension)
  • Løntrin 6 (3 års anciennitet): 30.192 kr.      (34.390 kr. inklusiv pension)
  • Løntrin 8 (4 års anciennitet): 31.949 kr.      (36.402 kr. inklusiv pension)