DTU Blue Dot Projects

DTU Blue Dot er stedet, hvor de studerende arbejder som ingeniører. På tværs af semestre, studieplaner og studieretninger arbejder studerende med en ingeniøropgave, som er større end den enkelte studieplan, det enkelte semester, men som er til gavn for samfundet.

Dine ingeniørkompetencer kommer i spil, når du deltager i et Blue Dot projekt. Du går fra idéudvikling til produktion og anvendelse. Teorien kommer i spil, og du får udviklet både dine tekniske og personlige kompetencer. 

Blue Dot projekterne er i høj grad drevet af DTU-studerende, der lægger både tid og engagement i projekterne. 

Du kan komme til at arbejde med en økobil, der kører hele 665 km på 1 liter brændstof, syntetisk biologi, fødvarer og øl og en årlig konkurrence med robotter.

Dekan Martin Vigild om DTU Blue Dot projekterne

”Når man som DTU-studerende deltager i et Blue Dot Project, får man i allerhøjeste grad mulighed for at omsætte sin teoretiske viden til praksis. Alle projekterne bygger på en høj grad af ingeniørfaglighed, så teorien er i orden. Og samtidig skal man få ting til at fungere ’i virkeligheden’, hvilket jo er ingeniørens fornemste opgave. Udbyttet for de studerende er mangfoldigt: De arbejder i team, de arbejder på tværs af faggrænser, de samarbejder med industripartnere, og de lærer både projektledelse og problemløsning i praksis.”

Blue Dot er overblik, store perspektiver og detaljer

Navnet ’Blue Dot’ referer til jordkloden, som – selvom den er stor – ligner en lille, blå plet, når den ses fra rummet. Ligesom store idéer kan være enkle og håndgribelige set udefra, men ret komplekse, når man ser dem indefra.

På den måde referer ’Blue Dot’ også til ingeniørernes overblik og evne til at se de store perspektiver, samtidig med at de dykker ned i detaljerne for at løse problemer og udfordringer.

Læs læringsmålene for DTU Blue Dot Projects

Se karakteristika for DTU Blue Dot Projects