Vejledning

SPS-enheden på DTU

For nogle studerende kan der være særlige forhold, der vanskeliggør dét at studere. På DTU har du mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS), der kan hjælpe dig med at komme igennem dit studium.

Som studerende på DTU kan du få SPS, hvis du har en varig funktionsnedsættelse, der kan dokumenteres. Støtten går ud på at kompensere dig for din funktionsnedsættelse, så du så vidt muligt kan studere på lige fod med dine medstuderende. Gruppen, der kan modtage SPS, er bred. Der gives støtte til studerende med fysiske funktionsnedsættelser, neurologiske lidelser samt til studerende med psykiske vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser. Det er for eksempel ordblinde, døve/hørehæmmede, blinde/svagsynede, fysisk bevægehandicappede og studerende med psykiske lidelser, AD(H)D, depression, autismespektrumsforstyrrelser m.fl.

SPS-ordningen er nedsat af staten, og støtten bevilges af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). SPS-enheden er mellemled mellem STUK og dig, og vi ansøger om og iværksætter støtten på dine vegne. Du kan læse mere om SPS-ordningen på STUK's hjemmeside.

SPS varetages og koordineres på DTU af Christina Busk Marner og Allan Buhl Madsen. Du kan komme til os, hvis du har behov for denne type støtte i forhold til dit studium. Vi taler med dig om din situation, og sammen med dig afdækker vi dine behov og muligheder. På undersiderne i venstremenuen kan du læse om, hvilke støttemuligheder SPS omfatter.

Vær opmærksom på, at DTU Adgangskursus har sin egen SPS-vejleder, som vejleder om SPS til ungdomsuddannelser.

Dispensationsmuligheder

Udover støttemulighederne i SPS-regi kan du på baggrund af en dokumenteret funktionsnedsættelse søge og få bevilliget forskellige former for dispensation som kompensation for funktionsnedsættelsen. På DTU's intranet DTU Inside kan du læse mere om reglerne for dispensation (kræver login).

Handicaptillæg
Hvis du lider af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør, at du ikke kan varetage et studenterjob ved siden af din uddannelse, kan du søge om handicaptillæg ved siden af din SU. Tildeling af handicaptillæg ligger ikke i SPS-regi; hvis du gerne vil søge om handicaptillæg, skal du gøre det direkte via su.dk.

Anonymitet
Vi har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger til dit institut eller din retning uden dit samtykke. Endvidere kommer det ikke til at fremgå af dit eksamensbevis, hvis du har modtaget vejledning, støtte eller visse former for dispensation under din uddannelse.

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kontakt SPS-enheden

Lyngby Campus
Bygning 101A, lokale 1.016 
Anker Engelunds Vej 1 
2800 Kgs. Lyngby 
Mail: aus-sps@adm.dtu.dk
Personlig henvendelse efter aftale: tirsdag, torsdag og fredag
 
Ballerup Campus
Lokale D 1.37 
Lautrupvang 15 
2750 Ballerup 
Mail: aus-sps@adm.dtu.dk
Personlig henvendelse efter aftale: mandag og onsdag

Telefonisk henvendelse:
Christina Busk Marner: 4525 1191
Allan Buhl Madsen: 4525 1179