Studieskiftecenter

DTU’s Studieskiftecenter blev oprettet i 2013 for at hjælpe de studerende, som ikke længere synes, deres rette hylde er på DTU. Studerende, der for eksempel har valgt en helt forkert eller for svær uddannelse. Vi på DTU vil gerne hjælpe de studerende videre, så de får mest mulig gavn af deres opnåede studiemerit fra DTU, og spildtiden ved studieskift reduceres, og frafald dermed udnyttes positivt.

Studieskiftecenteret er ikke en bygning eller et fysisk sted som sådan. Studerende kan henvende sig i Studievejledningen, som altid er den primære og mest kompetente vejledningsinstans. Studievejledningen kender til aftalerne og kan dermed hjælpe studerende videre.  

For at sikre bedre viden på tværs af relevante institutioner, er der oprettet samarbejde med KEA, CPH Business, Maskinmesterskolen, Metropol og EASJ. DTU arbejder på at udvikle eksisterende samarbejde og ser på flere relevante aftaler. 

Studievejledningen

Lyngby Campus
Bygning 101A 
Anker Engelunds Vej 1 
2800 Kgs. Lyngby 

Personlig henvendelse mandag - fredag kl. 11-14

Ballerup Campus
Lokale D 1.01 
Lautrupvang 15 
2750 Ballerup 
Personlig henvendelse mandag - fredag kl. 11-14

Tlf. 45 25 11 99
Mail: studvejl@adm.dtu.dk
Telefonisk henvendelse mandag - fredag kl. 9-11

Bemærk: Studievejledningen holder lukket på helligdage, i forbindelse med sommer-, efterårs-, jule- og påskeferien samt 5. juni.