Illustration af den kommende ESS facilitet i Lund

ESS - European Spallation Source

European Spallation Source, ESS, bliver verdens største og mest avancerede neutronspredningsfacilitet – og den første, store internationale forskningsfacilitet, der ligger så tæt på Danmark. ESS bygges i Lund og forventes at være færdig til brug i 2022.

Neutronstråling giver fantastiske muligheder for at studere materialers indre struktur og dynamik. Med en verdensførende facilitet på området i Øresundsregionen får danske virksomheder og forskere en unik adgangsmulighed. Især indenfor områderne materialeteknologi og life science forventes ESS at tiltrække virksomheder og forskere til Øresundsregionen, Sverige og Danmark.

Viden om materialers struktur og dynamiske fænomener er både interessant for udvikling af nye hverdagsting som hurtigere computere, mere effektive rengøringsmidler og bedre virkende lægemidler, men det er også en vigtig komponent i arbejdet med at løse de store samfundsudfordringer, vi står overfor på bl.a. klima-, energi og transportområdet.

ESS bliver ikke kun verdens kraftigeste, men også verdens mest avancerede neutronkilde. Eksperimenterne ved neutronkilden vil foregå på faciliteten i Lund, mens databehandlingen vil ske på beregningscentret ESS Data Management and Software Center (ESS DMSC) i København.

DTU er bl.a. ansvarlig for at udvikle en del af de højt specialiserede instrumenter, der skal bygges i forbindelse med neutronkilden og anvendes til de kommende målinger. Derudover har DTU ansvar for flere af de fyrtårnsprojekter, der er en del af den nationale ESS-strategi og som bl.a. skal understøtte samarbejdet med erhvervslivet.  

 

Hvem står bag ESS

ESS er ejet i fællesskab af 18 europæiske lande og er en såkaldt ERIC – European Research Infrastructure Consortium.

Selve forsøgsfaciliteten bliver bygget i Lund, mens databehandlingen af resultaterne vil foregå på ESS DMSC i København.

Kontakt

Peter Kjær Willendrup
Senior Forskningsingeniør, Specialkonsulent
DTU Fysik
21 25 46 12

Kontakt

Henning Friis Poulsen
Professor
DTU Fysik
45 25 31 19

Kontakt

Jane Hvolbæk Nielsen
Institutdirektør, professor
DTU Fysik
45 25 32 22