DTU International Energy Report series

DTU International Energy Report 2019
Transforming Urban Mobility

DTU International Energy Report 2019 har fokus på bæredygtig mobilitet og transportsystemer i byer. Transportsektoren forbinder folk over sted og sørger for, at varer udveksles, men sektoren forbruger også energi, bidrager til CO2-emissioner og luftforurening og påfører derved samfundet enorme menneskelige og økonomiske omkostninger.

Byer efterspørger transportløsninger, som sikkert, billigt og miljøvenligt og uden for meget besvær bringer folk og varer fra A til B med det ultimative mål at gøre byer til et godt sted at bo og arbejde. Det er ikke ligetil, men kræver en systemisk transformation, der finder sted i krydsfeltet mellem teknologi, infrastruktur, forskellige transportformer og adfærdsændringer.

Denne transformation beskrives under tre relaterede problemstillinger: Hvordan kan man undgå unødig transport? Hvordan kan man skifte til mere miljøvenlige transportformer? Og hvordan kan man forbedre teknologier, brændsler og infrastruktur? Rapporten adresserer også de fremtidige uddannelsesmæssige behov relateret til mobilitet i byer og præsenterer en netværksanalyse af de forskningsområder, der har relevans for mobilitetsløsninger i byer.

Download rapporten her.

DTU International Energy Report 2018
Accelerating the Clean Energy Revolution - Perspectives on Innovation Challenges

I lyset af presserende klima- og energi udfordringer, innovation og udbredelse af bæredygtige energiteknologier er helt afgørende for at accelerere energi revolutionen. Internationalt samarbejde om energiteknologier er især vigtigt, hvis denne transformation skal lykkes. Spørgsmålet er ikke, hvorvidt man skal samarbejde internationalt, men snarere hvor meget, med hvem, om hvad og hvordan. Derfor blev Mission Innovation budt velkommen fra mange sider, da 20 lande i optakten til Paris aftalen i december 2015 lancerede. De deltagende lande forpligtede sig til at fordoble deres offentlige energi forsknings- og udviklingsmidler over fem år og at samarbejde om forskning, kapacitetsopbygning og samspil med erhvervslivet.

DTU International Energy Report 2018 er DTUs indspil til Mission Innovation. Den indeholder ledende forskeres perspektiver på F&U udfordringer og behov indenfor syv Innovation Challenges og dækker hele viden-værdikæden fra grundlæggende forskning til demonstration og test. Rapporten beskriver også F&U udfordringer og behov relateret til lagring, som vi betragter som ganske afgørende for transformation til et energisystem med en stor andel af fluktuerende energikilder.

Download rapporten her

DTU International Energy Report 2016
The Energy-Water-Food Nexus - from local to global perspectives

Vand er af afgørende betydning for energisektoren. Spildevandet skal renses gennem energikrævende processer. Moderne landbrug er baseret på rigelig adgang til både energi og vand. Derfor skal de tre livsvigtige sektorer ses i sammenhæng i den såkaldte Energi-Vand-Fødevare Nexus. Der er voksende pres på alle tre sektorer som følge af befolkningstilvækst, og klimaændringerne øger dette pres. DTU International Energy Report 2016 behandler disse spørgsmål og analyserer udfordringer og muligheder for at behandle de tre sektorer i sammenhæng, lige fra lokalt til globalt plan. Målet er at øge forsyningssikkerheden og bæredygtigheden i alle tre sektorer.

Download rapporten her

DTU International Energy Report 2015
Energy systems integration for the transition to non-fossil energy systems

DTU’s årlige energirapport fokuserer i 2015 på de ændringer i energisystemerne som er nødvendige for den grønne omstilling. En omstilling der skaber problemer for elnettet. Men ved at lade elnettet spille tæt sammen med naturgasnettet, fjernvarmenettet og transport er vejen banet vejen for et fossilfrit energisystem i fremtiden.

Download rapporten her

DTU International Energy Report 2014
Wind energy - drivers and barriers for higher shares in the global power generation mix

The report addresses a selection of scientific and technical issues relevant to further increase the share of wind power in the global electricity mix. It covers the assessment and forecasting of wind resources, the development of wind energy technologies, the integration of large amounts of fluctuating wind power in future energy systems, and the economic aspects of wind power.

Download rapporten her.

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet om energiforskning på DTU udsendes ca. 5 gange årligt

Nyhedsbrev om DTU's forskning i bæredygtig energi