Æresdoktorer

Siden 1921 har Danmarks Tekniske Universitet haft mulighed for at tildele æresdoktorgraden. Den tildeles personer, der opfylder kravene for at få tildelt dr.techn.-graden, og som har gjort en særlig indsats for DTU. Æresdoktorgraderne er siden 2000 blevet tildelt i forbindelse med universitetets årsfest.

Æresdoktorer 2011 –

 

 4/5 2018  

 Paulo A. F. Martins

Outstanding contributions to theoretical, numerical, and experimental research and development in metal formingand joining technologies. 

 4/5 2018  

Charles J. Weschler

Sustained, seminal contributions advancing knowledge of the chemistry of indoor environments, especially in relation to human occupants. 

 28/4 2017  

Klaus Petermann

Seminal contributions to research on photonic devices and optical communications. 

 28/4 2017  

Marion P. G. Koopmans

Exceptional achievement in the study of viruses with a focus on early detection, preparedness and response for viruses with the greatest public health impact, as well as an outstanding dedication to the OneHealth approach and Open cCience. 

 29/4 2016  

Charles Meneveau

Outstanding and highly innovative scientific achievements in fluid dynamics, particularly for his work on turbulence and atmospheric physics and its applications in wind energy. 

 29/4 2016  

Gerd Leuchs

Pioneering and outstanding contributions in the field of quantum optics, quantum information, optical microscopy and interferometry. 

8/5 2015 

Anders Nilsson

Exceptional expertise and outstanding achievements within the fields of surface physics, ultrafast chemistry, and the structure of liquid and solid water, through pioneering applications of x-ray spectroscopic techniques.

 

8/5 2015 

William W. Nazaroff

Outstanding contributions advancing understanding of the physics and chemistry that control human exposure to pollutants in indoor environments.

 

8/5 2015 

John E.P. Connerney 

Exceptional achievements in space research as well as highly innovative technological research, particularly for his contributions to designing space instrumentation and using it to reveal new sides of the Solar System.

 

9/5 2014 

Bjerne S. Clausen 

I anerkendelse af fremragende forskning med særlig vægt på in-situ karakterisering af nanopartiklers betydning for industriel heterogen katalyse.

 

3/5 2013 

Wieslaw Królikowski

Outstanding and seminal contributions to fundamental nonlinear optics within light localization and solution formation and interaction in nonlinear media.

 

3/5 2013 

 

Paul Seymour

Outstanding and seminal contributions to the mathematical foundations of networks with far reaching applications to theoretical computer science.

 

27/4 2012  

Yechezkel Barenholz

Outstanding contributions to lipid membrane research and highly innovative achievements in nanomedicine.

 

 

27/4 2012   Richard W. Ziolkowski

Outstanding and seminal contributions to metamaterial-inspired antennas.

 

6/5  2011           Hassan Aref

Outstanding and highly innovative scientific achievements in fluid dynamics, particularly for his work on chaotic advection and vortex dynamics.

 6/5  2011
  James B. Rawlings

Outstanding and seminal contributions to Model Predictive Control.


 

Æresdoktorer 2010 – 2000

 

7/5 2010           Alfonso Valencia

Outstanding and highly innovative scientific achievements in computational biology, particularly for his creation of data integration schemes which incorporate text mining for the extraction of protein interactions – a seminal contribution which constitutes the basis of much of the current work within the fields of bioinformatics and systems biology.

     
7/5 2010   Fiona Anne Harrison

Highly innovative and pioneering studies leading to outstanding scientific achievements in experimental and observational high-energy astrophysics - particularly for her role in the development of hard X-ray focusing telescopes, her leadership in future high-energy missions and her great results achieved in the Gamma-Ray Burst science

     
24/4 2009   

Peter Roepstorff

Outstanding and highly innovative scientific achievements in protein chemistry and proteomics, particularly for his creation of the world-wide used area of mass spectrometry of proteins and other biological macromolecules.

     
25/4 2008   

Patrice Courvalin

Outstanding and ground-breaking contributions to our understanding of the molecular background and evolution of antimicrobial resistance in pathogenic bacteria, with great importance for the detection and control of serious disease problems.

     
27/4 2007   Willi Gujer

Outstanding and innovative contributions to the development of deterministic models for biological wastewater treatment technologies and the transfer of the models to the water industry.

     
28/4 2006   Klavs F. Jensen

Ground-breaking and truly fundamental contributions to the development of Chemical Engineering, in particular within Chemical Reaction Engineering, Micro-Electronics and micro-Reactors – and all with a great impact on the Chemical Industry.

     
28/4 2006   Alan Needleman

Outstanding and innovative contributions to the understanding and modeling of deformation and fracture phenomenon of structural materials.

     
29/4 2005   

Gregory N. Stephanopoulos 

Outstanding contributions to the implementation in the field of biotechnology and life sciences, particular in pioneering and defining the field of metabolic engineering.

     
29/4 2005   

Bengt Kasemo

Outstanding, innovative contributions to the development of nanoscience and nanotechnology particularly in the areas of biomaterials and environmental heterogeneous catalysis.

     
30/4 2004  

Cleve Moler

Outstanding and groundbreaking contributions in practical algorithms and software for mathematical modelling, which have revolutionized computational modelling and simulation worldwide.  

     
30/4 2004  

Victor C. Li

Outstanding, innovative contributions to materials research and engineering and providing our society and the construction industry with new, safe and sustainable building materials. 

     
2/5 2003  

John D. Spengler

Outstanding interdisciplinary research contributions to the indoor air sciences and environmental engineering that have been of great benefit for human health and quality of life.

     
2/5 2003  

Craig R. Barret

Significant contributions to understanding of metallic microstructure and its influence on material properties, and for pioneering contributions to the development of the IT industry.

     
3/5 2002  

Martin A. Schmidt

For significant contributions to the development of the field of Microsystems research excellent research within process development as well as design and manufacturing of novel MEMS components. 

     
27/4 2001  

Alaa E. Mansour

For væsentlige bidrag til udviklingen af dimensioneringsprincipperne for maritime konstruktioner baseret på fremragende forskning inden for pålidelighedsteori, bølgebelastninger og ultimativ bæreevne.

     
27/4 2001  

William Harry Melody

For fremragende forskning inden for interaktionen mellem teknik, økonomi og offentlig regulering på telekommunikations-/kommunikations­området. 

     
5/5 2000   Lester Alan Gerhardt

For væsentlige bidrag til praktisk ingeniørarbejde baseret på fremragende forskning inden for adaptive systemer, mønstergenkendelse og billedbehandling.

     
5/5 2000   Edwin N. Lightfoot (University of Wisconsin-Madison)

For fremragende forskning inden for transportprocesser i kemiske og biologiske processer. 

                    

Æresdoktorer 1999 – 1980 

 

6/5 1994         

Myer Bloom

For fremragende og fundamental forskning inden for biologiske systemers fysik og kemi.

     
8/5 1992  

John W. Hutchinson

For fremragende og omfattende forskningsindsats inden for såvel strukturel mekanik som materialers mekanik.

     
3/5 1991  

Willum Kann Rasmussen

For med usædvanlig idérigdom at have udforsket og udviklet konstruktioner og konstruktionsprincipper. 

     
4/5 1990  

Borg Madsen

For fremragende og banebrydende udforskning af træ som konstruktionsmateriale. 

     
8/5 1987  

Masao Doyama

For fremragende og omfattende forskningsindsats inden for faststoffysik og materialevidenskab.

     
10/5 1985  

Mogens Hilmer Nielsen

For en betydningsfuld indsats inden for enzymforskning, der har medført en udvikling, hvor dansk enzymteknologi indtager en fremtrædende plads internationalt. 

     
6/5 1983  

Anders Hald

For betydningsfuld indsats inden for den matematiske statistik og dens anvendelser i ingeniørvidenskaberne.

     
6/5 1983    Alan Garnett Davenport

For betydningsfuld og original forskningsindsats til udvikling af vindteknikken og især til løsning af dynamiske vindlastproblemer.

     
9/5 1980   

Per Olof Strandell

For betydningsfuld forsknings- og udviklingsindsats som procestekniker, metallurg og konstruktør inden for den metalbearbejdende industri.

                    

Æresdoktorer 1979 – 1960 

 

27/1 1979         

Gustav Lorentzen

For betydningsfuld forskningsindsats samt omfattende bidrag til udviklingen af køleteknikken og dens anvendelser.  

     
27/1 1979   Michael Selwyn Longuet-Higgins

For betydningsfuld og vidtspændende indsats inden for valgbølgeforskningen til gavn for løsningen af kyst- og oceantekniske problemer.

   
27/1 1979  

Leopold Benno Felsen

For betydningsfuld forskningsindsats inden for anvendt elektromagnetisk feltteori. 

     
27/1 1979  

Sven Gregert Terjesen

For betydningsfuld indsats til fremme af en moderne kemiteknisk uddannelse i Norden samt egen kreativ grundlæggende og anvendt forskning. 

     
27/1 1979  

Niels K.F.W. Clauson-Kaas

For betydningsfuld kreativ indsats til fremme af fabrikation af organiske produkter i kemisk industri og af udviklingen af kemien i Danmark. 

     
27/1 1979   

Karl Ove Nielsen

For betydningsfuld indsats for den eksperimentelle fysik med betydning for ingeniørvidenskaberne.  

     
27/1 1979   

Joseph Bishop Keller

For betydningsfuld indsats på en række områder af anvendt matematik og matematisk fysik med udbytte for ingeniørvidenskaberne. 

     
17/5 1974   

Thomas Kilgore Sherwood

For betydningsfuld indsats til fremme af den videnskabelige kemiingeniøruddannelse og den dertil knyttede forskning. 

     
17/5 1974   

Fritz Leonhardt

For betydningsfulde bidrag til forskning og udvikling af beton- og stålkonstruktioner. 

     
17/5 1974   

Viggo Kjær

For betydningsfuld indsats til fremme af elektronisk forskning som grundlag for industriel produktion af måleinstrumenter.  

     
17/5 1974   

Henning Højgaard Jensen

For betydningsfuld indsats til fremme af undervisnings- og forskningsmiljøet ved Den polytekniske Læreanstalt – især i forbindelse med opbygningen af

elektrofysikretningen og den faststoffysiske forskning. 

     
17/5 1974  

George K. Batchelor

For betydningsfuld indsats inden for hydrodynamisk forskning samt omfattende virksomhed som videnskabelig skribent og redaktør. 

     
17/5 1974   

Ove Nyquist Arup

For betydningsfuld indsats inden for den bygningstekniske ingeniørvidenskab og dens kreative samspil med funktionen og dets kunstneriske udtryk. 

     
31/1 1969   

Haldor Topsøe

Af betydningsfuld indsats inden for den kemitekniske ingeniørvidenskab, særlig den forskningsmæssige og tekniske udvikling af katalytiske produktionsprocesser.  

     
31/1 1969    Pierre Grabar

Af betydningsfuld indsats for den kemiske ingeniørvidenskab ved nyskabelse af metoder til studiet af høj molecylære stoffer, specielt proteiner.

     
31/1 1969   

Knud Christensen

Af betydningsfuld indsats inden for dem kemitekniske videnskab og fortjenstfuldt arbejde til fremme af forskningen i Danmark.

     
31/1 1969    Richard Courant

Af betydningsfuld indsats som forsker, forfatter og organisator til gavn for matematikken og dens anvendelser.

     
31/1 1969    Ronald Percy Bell

Af betydningsfuld indsats inden for syre-base reaktionernes kinetik og teori.

     
31/1 1968    Morten Lassen-Nielsen

For betydningsfuld ingeniørmæssig indsats inden for funderings- og vandbygningsområdet især i forbindelse med sænketunneler.

     
28/9 1965    Uno Lamm

For betydningsfuld indsats til fremme af den stærkstrømstekniske ingeniørvidenskab – specielt forskningen inden for elektrisk kraftoverføring ved højspændt jævnstrøm.  

     
28/9 1965   

N.E. Holmblad

For betydningsfuld indsats inden for den elektroniske ingeniørvidenskab og dens samordning i Danmark. 

     
28/9 1965   

H.B.G. Casimir

For betydningsfuld indsats til fremme af fysisk og elektronisk forskning som grundlag for industriel produktion.

     
28/9 1965    Gordon Stanley Brown

For betydningsfuld indsats til fremme af den videnskabelige ingeniøruddannelse og den dertil knyttede forskning med interdisciplinært sigte.

     
28/10 1960  

Anker Dolleris Engelund

For betydningsfuld indsats inden for området bærende konstruktioner. 

                 

Æresdoktorer 1959 – 1940 

 

22/5 1954         

Carl August Møller

For betydningsfuld indsats inden for teknisk virksomhedsledelse. 

     
22/5 1954    Kai Ulrik Linderstrøm-Lang

For betydningsfuld indsats inden for den kemiske videnskab.

     
22/5 1954   

Aage Garde

For betydningsfuld indsats inden for den elektrotekniske ingeniørvidenskab. 

     
22/5 1954   

Hans Peter Christensen

For betydningsfuld indsats til industriens og forskningens fremme.  

     
22/5 1954   

Niels Janniksen Bjerrum

For betydningsfuld indsats inden for den kemiske videnskab. 

     
22/5 1954   

Anders Kristian Bak

For betydningsfuld indsats inden for den maskintekniske ingeniørvidenskab. 

     
22/5 1954   

Aage Rørbye Angelo

For betydningsfuld indsats til fremme af elektricitetsproduktionen. 

     
22/5 1954   

Professor Peter Marius Frandsen

     
1951    Professor Søren Absalon Larsen  
     
1951    Civilingeniør Lauritz Sigvald Johannesson 
     
1942    Professor Alfred Lütken  
     
1942    Civilingeniør Niels Hjelte Claussen 
     
1940    Civilingeniør Paul Vilhelm Peter Bergsøe 
                    

Æresdoktorer 1939 – 1920 

 

1935         Bogtrykker Ivar Jantzen 
     
1933    Professor Karl Meyer 
     
1929    Professor, dr.ing. Harald Malcolm Westergaard  
     
1929    Professor, dr.phil. & med. Søren P.L. Sørensen 
     
1929    Dr.phil. Valdemar Poulsen 
     
1929    Direktør Christen Overgaard  
     
1929    Borgmester Holger Chr. V. Møller  
     
1929    Civilingeniør Poul Sehested Harald Larsen 
     
1929    Fabrikant Henrik Johannes Krebs 
     
1929   Direktør Frederik F.W. Johannsen  
     
1929     Overingeniør Johan O.V. Irminger 
     
1929     Professor William Hovgaard  
     
1929    Direktør Malthe Conrad Holst
     
1929     Professor, dr.phil. Johannes Trolle Hjelmslev  
     
1929    Diplomingeniør, dr.ing. Jens Lassen la Cour 
     
1929     Professor, dr.phil. & scient. Niels Bohr  
     
1929     Direktør Hans Henrik Blache  
     
1929    Civilingeniør Axel Bendixen  
     
1921    Professor Henry le Chatelier