Luftfoto af vindmølle med udsigt

Forskningens svar på de store samfundsudfordringer

Vi står over for en lang række grænseløse udfordringer indenfor bl.a. miljø og klima, energiforsyning, sundhed, fødevarer, IT, transport og byggeri.

Gennem verdensførende forskning ønsker DTU at skabe værdi for samfund og mennesker og levere teknologier og løsninger på de store samfundsudfordringer.

I Danmark er ambitionen, at vi skal være uafhængige af fossile brændstoffer i 2050. En stor del af DTU’s forskning bidrager til denne omstilling. 


Læs om grøn energi.

Store dele af vores samfund er styret af computer- og sensorteknologi. DTU forsker i, hvordan digitale teknologier kan give os en bæredygtig fremtid.


Læs om sikker digitalisering.

Verden over, bliver de sundhedsmæssige udfordringer flere og flere. DTU forsker i teknologiske løsninger, der kan bidrage til udvikling af sundhedssektoren.


Læs om innovativ sundhedsteknologi.

Den globale opvarmning skaber drastiske ændringer i vores klima. DTU bidrager med viden og innovative løsninger til at håndtere de forskelligartede klimaforandringerne.


Læs om hightech klimaindsats.

Urbanisering skaber kolossale udfordringer for byerne. DTU udvikler løsninger der gør det muligt for mennesker at leve bæredygtigt i byerne.


Læs om bæredygtige byer.