Grøn energi

Den stigende udledning af CO2 i atmosfæren er med til at forandre verdens klima. Temperaturen og vandstanden i havene stiger, og vejret bliver stadig vildere. For at afhjælpe klimaforandringerne og begrænse CO2-udslippet er det nødvendigt, at vi ændrer vores energiforbrug til vedvarende energikilder.

I Danmark er ambitionen, at vi skal være uafhængige af fossile brændstoffer – kul, olie og gas – i 2050. Det betyder, at vedvarende energikilder som f.eks. vind- og solenergi samt biomasse skal kunne dække hele landets energiforbrug – samtidig med at vores energibehov er konstant stigende.

En stor del af DTU’s forskning bidrager til den grønne omstilling. Vi er verdensførende inden for vindenergiteknologi og har opbygget en række tværfaglige forskningsmiljøer, hvor vi eksempelvis forsker i at konvertere strøm fra de vedvarende energikilder til flydende brændstoffer, og i hvordan vi kan lagre energien – f.eks. i batterier, i varme sten under jorden eller i husenes murværk – så den er tilgængelig, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner.

Fleksible plastsolceller

Artikler om grøn energi

Vindenergi, solenergi, fusionsenergi, brændelsesceller, energisystemer og energilagring - Det er nogle elementerne i omstillingen til grøn energi og uafhængighed af fossile brændsler. Læs meget mere i temaet om bæredygtig energi, hvor vi har samlet en lang række artikler om forskningen i grøn energi på DTU.

Læs mere i temaet om grøn energi

 

Faciliteter inden for grøn energi

Intelligent Control Lab (Photo: Torben Nielsen)
PowerLabDK er et af verdens førende testlaboratorier for energisystemer. Her kan virksomheder, organisationer, studerende og forskere fra ind- og udland udvikle og teste fremtidens el- og energi-teknologiske løsninger i stor skala.
Nærbillede af sort/hvid blæser
Poul la Cour Tunnel er en del af den danske forskningsinfrastruktur og en af de største universitetsejede vindtunneller i verden. Vindtunnellen kan bruges af både danske og udenlandske universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder.
Metal plader
FCH Test Center (Fuel Cell and Hydrogen) giver industrien inden for brændselscelle og brintteknologier adgang til avanceret test og demonstration af komponenter og systemer. Udover testning tilbyder FCH Test Center træning og rådgivning.

 

Bevillinger til forskning i grøn energi

Vindmølle og solsikke i solen. Foto: Colourbox.

DTU leder projekt om EU’s fremtidige energiforskning

Nyt stort europæisk projekt ledet af DTU skal tegne linjerne for EU's fremtidige finansiering og forskning på energiområdet med udgangspunkt i nye katalysemetoder.

Læs mere

 

Studenterprojekter om grøn energi

Vindmølle på Roskilde Festival
En gruppe maskinteknikstuderende har udviklet en mobil vindmølle, der kan bruges af større camps på landes festivaler.
Cykelsti. Foto: Colourbox
Ved hjælp af et energimodel-værktøj udviklet på DTU Management har Den Grønne Studenterbevægelse lavet sin egen ambitiøse klimaplan.
Blå elbil. Foto: Ditte Valente
Tre elbiler ved Roskilde Festivals Food Court sikrer, at der er strøm nok til spidsbelastninger uden brug af klimabelastende dieselgeneratorer.

 

Tværgående samarbejde

Indien. Foto: Colourbox
DTU og indiske forskere arbejder sammen om at skabe bæredygtige og klimavenlige løsninger på store udfordringer inden for energi og vand.
Vindmøller i solnedgang
Fire danske universiteter med DTU i spidsen skal forske i, hvordan øget digitalisering af el-nettet og energiforsyningen kan fremme den grønne omstilling.
Vindmøller med blå himmel
Vennerslund Energi- og Naturpark og DTU er gået sammen om at kortlægge, hvordan grøn energi kan bruges til at skabe et eldrevet landbrug.