Hightech klimaindsats

Udledningen af drivhusgasser er i dag mere end 50 procent højere end i 1990, og den globale opvarmning skaber drastiske ændringer i vores klima. Samtidig vil befolkningstallet stige til knap ti mia. i 2050, som alle har brug for rent vand, nok at spise og billige energikilder.

På DTU bidrager vi til at håndtere klimaforandringerne. Vi er verdensførende inden for energiforskning, hvor vi bl.a. har fokus på at løse den store udfordring med at omstille og integrere vedvarende energisystemer – f.eks. vindkraft og solenergi – så de bliver sammenhængende, ’intelligente’, fleksible og stabile.

Samtidig foretager vi en række miljøovervågninger; vi holder øje med afsmeltningen af indlandsisen i Grønland; vi udvikler sygdomsresistente kulturplanter, der kan modstå klimaændringerne; og vi forsker i biobaserede produktionsmetoder til industrien, så vi kan producere f.eks. plastik og kemikalier uden at bruge olie.

Billede af vindmøller

Udledning af drivhusgasser, afsmeltning af isen i Grønland, integrering af vedvarende energisystemer, er blot nogle af de udfordringer samfundet står over for idag. DTU er verdensførende inden for energiforskning og bidrager dermed til håndtering af klimaforandringerne.

 

Faciliteter inden for hightech klimaindsats

Nordhavn i luftfoto
Projekt EnergyLab Nordhavn kan efter fire et halvt års arbejde præsentere en række anbefalinger, der skal sikre vejen for en hurtigere grøn omstilling.
Studerende i laboratorium. Foto: Thorkild Christensen
Nyt forskningscenter - CoaST, Hempel Foundation Coatings Science and Technology Centre - øger forskningen i miljømæssigt bæredygtige og effektive coating teknologier.
PowerLabDK (Photo: Torben Nielsen/DTU Elektro)
Bevilling til nyt digitalt energilaboratorium understøtter DTU’s position som verdensledende indenfor digitale løsninger til energisektoren.

 

Bevillinger til forskning i hightech klimaindsats

Kontrolrum på Bornholm. Foto: Torben Nielsen

Bornholm får Danmarks største batteri

Et nyt stort DTU-ledet projekt skal demonstrere det største batteri tilsluttet elnettet i Danmark. Batterier spås en afgørende rolle i forhold til at sende kraftværkerne på pension.

Læs mere

 

Studenterprojekter om hightech klimaindsats

 

Tværgående samarbejde