Innovativ sundhedsteknologi

FN’s verdensmål nr. 3 er at ’sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgruppe’. Men over hele kloden står sundhedsvæsenet over for store udfordringer, for ikke blot er befolkningstallet stigende – det er levealderen også. På grund af en forbedret levestandard bliver vi ældre og ældre og derfor ser vi også en stigning i kroniske, aldersrelaterede- og livstilssygdomme.

Verden har derfor brug for teknologiske løsninger på mange af de store sundhedsmæssige udfordringer og for effektive vacciner og medicinske behandlinger, der er skræddersyet til den enkelte patient.

På DTU udvikler vi teknologi for mennesker. Vi forsker tværfagligt og i tæt samarbejde med medicinalindustrien og det danske sundhedsvæsen for at udnytte de teknologiske landvindinger – f.eks. inden for genomsekventering, sensorteknologi, big data, medicinsk billedbehandling og drug delivery – til at diagnosticere patienterne tidligt og sætte ind med en virkningsfuld behandling til det enkelte menneske og dermed skabe et mere effektivt sundhedsvæsen.

Studerende i laboratorium

Artikler om sundhedsteknologi

Sundhedsvæsenet er under pres grundet øget livsstilssygdomme, aldrende befolkning og krav om bedre behandling, og DTU deltager aktivt i kampen om at finde løsninger på disse udfordringer. Læs meget mere om dette i vores samling af artikler omhandlende Sundhedsteknologi og DTU's indvirken.

Læs mere i temaet sundhedsteknologi

 

Faciliteter inden for sundhedsteknologi

Skimmelsvampe. Foto: Thorkild Amdi Christensen
Med det nye Center of Excellence for Microbial Secondary Metabolites, CeMiSt, styrker DTU forskningen indenfor mikroorganismers produktion af antibiotiske stoffer.
Datamolekyler. Foto: Colourbox
DTU-forskere bruger Danmarks største life science-supercomputer til at analysere komplekse datamængder og klæde lægerne på til at forbedre vores sundhed.
Forskningslokale. Foto: Jens Cubick
Oticon Center of Excellence for Hearing and Speech Sciences (CHeSS), udvider med nye laboratorier til audiovisuel forskning.

 

Bevillinger til forskning i sundhedsteknologi

Rune Busk Damgaard. Foto: DTU

10 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden til forskning i signalmolekyler

Rune Busk Damgaard har fået bevilling til sammen med en forskergruppe fra DTU at udforske signalmolekyler, der regulerer kræftcellers stofskifte. "... Hvis vi kan forstå det på biokemisk niveau, så har vi mulighed for på den lange bane at manipulere det og bruge det til at tænde eller slukke for kræftcellernes vækst,” siger Rune.

Læs mere

 

Studenterprojekter om sundhedsteknologi

Team Lundtech vinder Oi-X finalen forår 2018. Foto: Kaare Smith

Holdet, 'Lundtech', der har opfundet et højteknologisk plaster, som med indbyggede sensorer kan måle bevægelsesabnormiteter hos Parkinsons patienter, modtog 30.000kr. og vandt førstepræmien i DTU Skylabs Open innovation
X-finale 2018. 

De to DTU-studerende, Marios Masouridis og Alajdin Rustemi, ved MR-skanner på Hvidovre Hospital.

Hvidovre Hospitals forskningsenhed for MR-skanning vil takket være to DTU studerende fremover modtage billeder af leveren og hjernevæv i langt bedre opløsning.

VulCur MedTech vinder Venture Cup’s National Startup Competition 2018. Foto: Venture Cup.

Start-up virksomheden, VulCur MedTech med studerende fra DTU og KU har udviklet medicinsk udstyr til at behandle kroniske sår, hvilket førte til hovedpræmien på 100.000 kr ved Venture Cup's National
Startup Competition 2018. 

 

Armbind kan varsle livsfarlige sygdomme

Fire nuværende og tidligere DTU-studerende har udviklet et sensorarmbind, der åbner op for nye muligheder for tidlig varsling af parkison sygdom, alzheimer og ALS. Paragit Solution blev kåret af DTU som årets studenter-startup, har vundet prisen som årets bedste innovationsprojekt ved Silicon Valley Innovation Challenge 2018, samt har fået tilbud fra amerikanske investorer, der ønsker at investere fem mio. dollar i selskabet. Læs mere her.

 

Tværgående samarbejde

Sygeplejerske hjælper patient. Foto: Joachim Rode

DTU er med i samarbejde om at løse samfundsudfordringer

CACHET er et strategisk samarbejde mellem Hovedstads Regionen, Københavns Kommune, DTU og Det Sundheds- og Medicinske Fakultet ved KU med målet om at udvikle og udbrede kvalificerede løsninger og redskaber til det stigende antal borgere, der lever med kroniske sygdomme. 

Læs mere