Innovativ sundhedsteknologi

FN’s verdensmål nr. 3 er at ’sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgruppe’. Men over hele kloden står sundhedsvæsenet over for store udfordringer, for ikke blot er befolkningstallet stigende – det er levealderen også. På grund af en forbedret levestandard bliver vi ældre og ældre og derfor ser vi også en stigning i kroniske, aldersrelaterede- og livstilssygdomme.

Verden har derfor brug for teknologiske løsninger på mange af de store sundhedsmæssige udfordringer og for effektive vacciner og medicinske behandlinger, der er skræddersyet til den enkelte patient.

På DTU udvikler vi teknologi for mennesker. Vi forsker tværfagligt og i tæt samarbejde med medicinalindustrien og det danske sundhedsvæsen for at udnytte de teknologiske landvindinger – f.eks. inden for genomsekventering, sensorteknologi, big data, medicinsk billedbehandling og drug delivery – til at diagnosticere patienterne tidligt og sætte ind med en virkningsfuld behandling til det enkelte menneske og dermed skabe et mere effektivt sundhedsvæsen.

Billede fra et medicinsk laboratorium

Siden 2010 er antallet af ingeniører i sundhedsvæsenet steget med 22 procent, så der i 2019 var 553 ingeniører direkte ansat i sundhedsvæsenet. I et tema om sundhedsteknologi skriver DTU om udviklingen inden for blandt andet medicinsk billedteknologi og kunstig intelligens. Teknologi som understøtter lægerne, åbner for hurtigere diagnostik og behandling, og løfter kvaliteten.

 

Faciliteter inden for sundhedsteknologi

Skimmelsvampe. Foto: Thorkild Amdi Christensen
Med det nye Center of Excellence for Microbial Secondary Metabolites, CeMiSt, styrker DTU forskningen indenfor mikroorganismers produktion af antibiotiske stoffer.
Datamolekyler. Foto: Colourbox
DTU-forskere bruger Danmarks største life science-supercomputer til at analysere komplekse datamængder og klæde lægerne på til at forbedre vores sundhed.
Forskningslokale. Foto: Jens Cubick
Oticon Center of Excellence for Hearing and Speech Sciences (CHeSS), udvider med nye laboratorier til audiovisuel forskning.

 

Bevillinger til forskning i sundhedsteknologi

Rune Busk Damgaard. Foto: DTU

10 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden til forskning i signalmolekyler

Rune Busk Damgaard har fået bevilling til sammen med en forskergruppe fra DTU at udforske signalmolekyler, der regulerer kræftcellers stofskifte. "... Hvis vi kan forstå det på biokemisk niveau, så har vi mulighed for på den lange bane at manipulere det og bruge det til at tænde eller slukke for kræftcellernes vækst,” siger Rune.

Læs mere

 

Studenterprojekter om sundhedsteknologi

Armbind kan varsle livsfarlige sygdomme

Fire nuværende og tidligere DTU-studerende har udviklet et sensorarmbind, der åbner op for nye muligheder for tidlig varsling af parkison sygdom, alzheimer og ALS. Paragit Solution blev kåret af DTU som årets studenter-startup, har vundet prisen som årets bedste innovationsprojekt ved Silicon Valley Innovation Challenge 2018, samt har fået tilbud fra amerikanske investorer, der ønsker at investere fem mio. dollar i selskabet. Læs mere her.

 

Tværgående samarbejde

Sygeplejerske hjælper patient. Foto: Joachim Rode

DTU er med i samarbejde om at løse samfundsudfordringer

CACHET er et strategisk samarbejde mellem Hovedstads Regionen, Københavns Kommune, DTU og Det Sundheds- og Medicinske Fakultet ved KU med målet om at udvikle og udbrede kvalificerede løsninger og redskaber til det stigende antal borgere, der lever med kroniske sygdomme. 

Læs mere