Indgang

DTU og Ingeniørhøjskolen i København fusionerer

torsdag 29 mar 12

Kontakt

Anders Overgaard Bjarklev
Rektor
45 25 10 00

Danmark Tekniske Universitet - DTU og Ingeniørhøjskolen i København - IHK fusionerer den 1. januar 2013. Det sker under forudsætning af, at uddannelsesminister Morten Østergaard godkender fusionen, og at de respektive bestyrelser efterfølgende accepterer ministerens betingelser. 

Målet med den foreslåede fusion, hvor institutionerne i dag repræsenterer godt 3500 diplomingeniørstuderende, er at kunne uddanne endnu flere og mere innovative diplomingeniører til erhvervslivet. Det skal ske ved at styrke uddannelsernes forankring i både et praksisnært udviklingsmiljø og et forskningsmiljø i verdensklasse. Samtidig er det målet, at fusionen skal bidrage til at løfte den nationale innovationsstrategi. Til det formål etableres et nyt center for Innovation og Entreprenørskab.

Bestyrelsesformand for DTU Sten Scheibye udtaler: ”Jeg er rigtig glad for, at vi nu er nået så langt i forberedelserne til en fusion. Fusionen skal både bidrage til at indfri regeringens målsætning om, at 60 % af en ungdomsårgang i 2020 skal have en videregående uddannelse, ligesom den skal imødekomme erhvervslivets behov om flere ingeniører, der er løsningsorienterede og innovative.”

Det er fusionsparternes vision, at Ballerup campus, Ingeniørhøjskolens nuværende campus, skal være et flagskib for diplomingeniøruddannelserne i Danmark. De studerende vil fremover møde både undervisere med uddannelseskompetencer, der er forankret i erhvervslivet og undervisere tilknyttet forsknings- og udviklingsmiljøer i verdensklasse. Det giver ikke blot de studerende et meget varieret udbud af ingeniør­uddannelser med valgfrie kurser tilpasset deres interesser, men også mulighed for at finde rollemodeller blandt underviserne. 

Lars Goldschmidt bestyrelsesformand for IHK: ”Den foreslåede fusion vil styrke diplomingeniøruddannelserne markant. Der bliver tale om landets største uddannelsessted for diplomingeniører af højeste kvalitet. Samtidig giver fusionen unikke muligheder for at udbygge og udvikle Ballerup campus.”

Bestyrelserne for henholdsvis DTU og IHK har begge godkendt oplægget til fusion mellem de to institutioner.

Yderligere information

Rektor for IHK: Conni Simonsen 44 80 50 31