Facaden set fra frugthaven mellem de eksisterende bygninger 115-117 på DTU Lyngby Campus.

DTU bygger attraktivt læringsmiljø

onsdag 06 jun 12

Tag en virtuel tur

På nedenstående link kan du gå på opdagelse i en virtuel udgave af DTU Lyngby Campus og opleve universitetets byggeprojekter.

 

Se mere om byggeprojekterne her

Ny bygning på DTU Lyngby Campus lægger op til et åbent og levende studiemiljø. Bygningen skal primært huse DTU’s uddannelser inden for bygningsdesign og forventes at stå klar til studiestart i 2013.

Fleksibilitet er nøgleordet for bygning 127, som skal opføres i 1. kvadrant på DTU Lyngby Campus. Bygningen skal først og fremmest huse DTU’s uddannelser inden for bygningsdesign. Byggeriet tilfører DTU 2000 kvadratmeter nyt studiemiljø, som lægger op til tværfaglighed, åbenhed og nye læringsformer. Dog uden at gå på kompromis med hverken ro eller fordybelse.

Fremtidssikret byggeri 

Bygning 127 opføres som en ”skal” – en bærende stål- og betonkonstruktion, som vi kender det fra især tidligere tiders industrihaller. Hvor skallen er en blivende konstruktion, er indretningen af de indvendige arealer derimod foranderlige. Det sikrer, at interiøret kan formes efter de undervisnings- og læringsmetoder, som måtte blive de fremherskende i fremtiden.

Det dobbelthøje gaderum

Det dobbelthøje gaderum med en glasfacade med intelligent solafskærmning, der bringer dagslys langt ind i bygningen uden overophedning.

Plads til både det faglige og det sociale

For at imødekomme nutidens behov indrettes bygningen i to etager med bl.a. undervisningslokaler og grupperum i forskellige størrelser samt et designlaboratorium. Fra hovedindgangen ankommer man til et gennemgående dobbelthøjt gaderum – en slags ’hall’, som bliver et fælles samlingspunkt for de studerende i bygningen. Gaderummet kan bl.a. udnyttes til udstillinger, præsentationer, events og fester.

strækmetal

Facaden beklædes med strækmetal i forskellig maskestørrelse, hvilket giver bygningen et levende, varieret spil.

Strækmetal som mikro-persienner   

Bygningens facade afspejler de omgivende bygningers gule murstensfacader – men dog uden at blive opført i gule mursten. I stedet spændes guleloxeret strækmetal – et materiale der har en matgylden glød – ud over hele den samlede halkonstruktion. Strækmetallet virker også som mikropersienner foran facadernes vinduesfelter, uden at gennemsigtigheden går tabt.

Byggeriet udføres af entreprenørvirksomheden Pihl, som også står bag projektforslaget sammen med Christensen og Co. Arkitekter A/S og Alectia A/S.

Opførelsen af bygning 127 forventes at begynde primo juli 2012 og vil stå klar til studiestart i slutningen af august 2013.

Placering af den kommende bygning 127.

Der bliver adgang mellem bygning 127 og den eksisterende bygning 117. Der bliver etableret grønt tag, som forsinker nedsivning af regnvand.

Byggeriet af bygning 127 er en del af DTU's ambitiøse udvikling af universitetets campi i henholdvis Lyngby og på Risø-halvøen ved Roskilde. DTU lægger afgørende vægt på dels at kunne tilbyde unikke forskningsfaciliteter og dels at give uddannelserne et eksperimentelt og innovationsfremmende indhold. Derfor satser universitetet på en stadig udbygning af læringsmiljøer, undervisningslaboratorier og studenterværksteder til højeste internationale niveau

Læs om andre byggeprojekter på DTU

 

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere