Oticon salen

Oticon Fonden støtter DTU-forskning med tocifret millionbeløb

torsdag 25 okt 12
|

Med DKK 36,5 mio. i støtte fra Oticon Fonden kan DTU nu oprette et nyt forskningscenter med særligt sigte på tværfaglig grundforskning inden for de audiologiske fagområder. Populært formuleret mødes de alle i det såkaldte ’cocktailparty-problem’ – dvs. de støjfyldte situationer, hvor folk med nedsat hørelse har særlige udfordringer.

Forskningscentrets officielle navn er Oticon Centre of Excellence for Hearing and Speech Sciences, i daglig tale bare Oticon Centre of Excellence, og det bliver ledet af professor Torsten Dau, der også fungerer som forskningsleder på Centre for Applied Hearing Research (CAHR), som Oticon Fonden gennem tiden har støttet med i alt ca. DKK 20 mio. CAHR fokuserer i modsætning til Oticon Centre of Excellence på såkaldt anvendt forskning, dvs. forskning, der fører til udvikling af praktiske løsninger inden for diagnosticering og behandling af høretab. De to projekter vil fremover køre parallelt under Torsten Daus ledelse. 

Det særlige ved Oticon Centre of Excellence er, at forskningen vil blive suppleret med utraditionelle discipliner som fx kognitiv videnskab, kommunikation, medicinsk billedbehandling og matematisk modellering.

”Ambitionen om at udnytte en større tværfaglighed – dvs. at kunne angribe problemstillinger fra flere sider samtidig – er meget spændende, både fra en forskningsmæssig og en uddannelsesmæssig synsvinkel”, siger professor og centerleder Torsten Dau. ”Vi forventer at nå frem til banebrydende erkendelser i forståelsen af, hvordan tale og musik bliver behandlet og opfattet af hjernen.”

Oticon Fondens bestyrelsesformand, Niels Boserup, er begejstret for projektet: ”Jeg ser det som et stort privilegium, at Oticon Fonden har mulighed for at støtte grundforskning inden for det område, der ligger vores hjerte nær, nemlig audiologien. Vi har allerede gode erfaringer med det arbejde, der bliver udført på Centre for Applied Hearing Research, så jeg er overbevist om, at også Oticon Centre of Excellence under ledelse af Torsten Dau vil få en afgørende betydning for udviklingen inden for den audiologiske forskning.”

Oticon Fonden er eneste eksterne bidragsyder, og de DKK 36,5 mio. skal dække forskningsudgifter i fem år fremover. Centret vil beskæftige et betydeligt antal forskere, gæsteprofessorer, post docs og PhD-studerende, der tilsammen vil arbejde med en række nøje udvalgte forskningstemaer inden for den audiologiske grundforskning. Ud over interne samarbejdspartnere på DTU vil man også i stort omfang inddrage eksterne kompetencer fra bl.a. Université Paris Descartes i Frankrig, University of California, Berkeley i USA samt Københavns Universitetshospital, Hvidovre.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image