Nyt Center for Jernbaneteknologi – RailTech DTU

mandag 29 sep 14
|

Kontakt

Angela Silke Petersen
Kontorchef, Sekretariat
AFRI
45 25 78 04
Med etablering af Center for Jernbaneteknologi på DTU, RailTech DTU, får jernbanebranchen ét samlet kontaktpunkt til universitetets ekspertise inden for det jernbaneteknologiske område.

I DTU’s nye Center koordinerer forskere fra hele universitetet deres fagviden med henblik på at udvikle nye, tværdisciplinære løsninger på de mangfoldige og komplekse udfordringer, som virksomheder og organisationer i jernbanebranchen står overfor.

Etableringen af det nye Center er et fællesinitiativ af BaneBranchen og DTU, og har til formål at sikre en effektiv organisering af samarbejdet mellem DTU og de mange aktører og interessenter i sektoren, samt at imødekomme branchens ønske om entydige kommunikationslinjer og større synlighed i DTU’s fagmiljøer.

RailTech DTU vil koordinere de jernbanerelevante aktiviteter på DTU inden for uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning.

Identificere behovet for sektorspecifikke uddannelser
På uddannelsesområdet vil Centret identificere behovet for sektorspecifikke uddannelser i samarbejde med jernbanebranchen, og styrke markedsføringen af uddannelserne over for de studerede. Branchens synlighed i DTU’s studiemiljø øges blandt andet ved at Centret bliver platform for formidling af jernbanebranchens studenterprojekter, data, cases, studiejobs, praktikophold, etc. til DTU’s studerende.

Centret driver endvidere et kontaktforum, hvor transportmyndigheders og organisationers ønsker om og behov for konkret forskningsbaseret rådgivning og projektsamarbejde drøftes og kanaliseres videre til de relevante DTU institutter og fagmiljøer. Branchens store faglige spændvidde afføder et behov for tværfaglige løsninger, som koordineres i dette kontaktforum. DTU’s koncerndirektør for Erhverv og Myndigheder, Niels Axel Nielsen, siger om det nye Center:

Styrke DTU’s muligheder
”RailTech DTU vil markant styrke DTU’s muligheder for at løse sektorens udfordringer, særligt på de mange områder, hvor der er brug for tværfaglige ekspertiser. Effektive løsninger på sektorens udfordringer kræver naturligvis jernbaneteknologisk faglig indsigt, men også viden om drifts- og operationsoptimering samt sikkerhed og kommunikation. Med RailTech DTU styrker vi den interne koordinering, og letter sektorens kontakt og samarbejde med DTU, idet vi skaber ét samlet kontaktpunkt for sektorens virksomheder og myndigheder.”

Formand for BaneBranchen Hanne Nybo Johansen udtaler om det nye Center: ”Branchen har siden 2008 arbejdet for uddannelse og udvikling indenfor jernbaner. Det nye Center er af afgørende betydning for den fremtidige udvikling og forskning på jernbaneområdet i Danmark, hvor der i de kommende år gennemføres meget store infrastrukturprojekter med international bevågenhed. Det er med stor tilfredshed, at det nuværende gode samarbejde med DTU Transport omkring en jernbanelinje kan udvides til et Center, som dækker DTU bredt.”

Centret bygger på et samarbejde mellem DTU Transport, DTU Compute, DTU Management, DTU Fotonik, DTU Elektronik, DTU Byg, DTU Vind og DTU Mekanik.

Indtil centret er etableret og i drift ultimo 2014 kan henvendelser rettes til sekretariatsleder Angela Silke Petersen på 45 25 78 04 eller ansip@adm.dtu.dk.