Foto: Colourbox

Underleverandører i den danske vindbranche skal styrkes

torsdag 13 nov 14
|
af Hannah Kamstrup Wermuth
Vindkraftindustrien er udfordret. Den internationale konkurrence er skærpet og udfordrer Danmarks styrkeposition og de mere end 28.000 arbejdspladser i branchen. Derfor igangsætter DTU og brancheforeningen Vindmølleindustrien nu et nyt projekt sammen med Industriens Fond. Projektet skal medvirke til, at den danske vindbranche også kan være globalt førende i fremtiden – til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Vindenergi er en dansk succeshistorie. Dansk vindenergiindustri er globalt i førerfeltet, og en betragtelig del af Danmarks el-produktion er baseret på vind. Baggrunden for succesen er blandt andet, at Danmark har opbygget stærke forskningsmiljøer med en tæt tilknytning til industrien. Men den internationale konkurrence er skærpet og udfordrer Danmarks ellers markante styrkeposition. Fremadrettet ventes et stort vækstpotentiale på det globale vindenergimarked – cirka en tredobling frem til 2030. Her skal Danmark sikre sin andel.

”I dag er viden om teknologi og systemer typisk koncentreret i vindindustriens allerstørste virksomheder. Det betyder, at mange informationer ofte er svært tilgængelige for de danske komponent- og underleverandører, og det hæmmer leverandørernes arbejde med innovation og produktudvikling. Den slags barrierer skal vi have nedbrudt, så den danske konkurrenceevne kan vedblive med at være i front,” fortæller Mads Lebech, der er adm. direktør i Industriens Fond.

Samarbejdet knytter forskning og industri tættere sammen
Industriens Fond, DTU og Vindmølleindustriens nye projekt, skal afdække forsknings- og udviklingsbehov hos komponentleverandørerne, som ofte er mindre eller mellemstore produktionsvirksomheder fra alle egne af Danmark. På baggrund af afdækningen igangsættes innovationsaktiviteter mellem virksomhederne og DTU.

”Det har stor værdi for virksomhederne, at der kommer øget fokus på deres interaktion med videninstitutioner. Der er en direkte sammenhæng mellem en virksomheds innovationsevne og dens evne til at øge bundlinjen og jobskabelsen. Mindre end hver femte af branchens 500 virksomheder har deltaget i eksternt udviklede F&U-projekter inden for de sidste ti år, og kun 25 har deltaget mere end én gang. Det kan vi gøre bedre,” siger Jakob Lau Holst, vicedirektør i Vindmølleindustrien.

Peter Hauge Madsen, der er institutdirektør på DTU Vindenergi, fremhæver også vigtigheden af at få viden fra universitetet ud til virksomhederne:

"Vi skal have fundet en måde at samarbejde på, hvor de danske komponent- og underleverandører bedre kan udnytte, at DTU har viden om hele vindmøllesystemet, herunder komponenter og deres vekselvirkning, testudstyr og -møller samt et internationalt netværk. Et samarbejde vil muliggøre at produktudvikling hos leverandørerne bliver mindre afhængig af en enkelt, stor virksomhed”.

Projektet afsluttes henover sommeren 2015 og vil være i dialog med 20 virksomheder i branchen, og derigennem lokaliseres de områder, hvor et innovationssamarbejde kan løfte industrien. Derudover vil der blive afholdt workshops hvor branchens 500 virksomheder bliver indbudt. Resultatet er dels en rapport, dels igangsættelse af en række innovationsaktiviteter mellem DTU og forskellige virksomheder.

For yderligere informationer kontakt:

Adm. direktør Mads Lebech, Industriens Fond
70 20 92 08 / ml@industriensfond.dk  

Projektleder Hannah Wermuth, DTU
45 25 74 11 / hkwe@dtu.dk  

Chefkonsulent Anja Pedersen, Vindmølleindustrien
33 73 03 36 / ap@windpower.org

Relaterede Videoer  

Vis flere