Foto: DTU

Nyt center bliver indgangen til DTU’s transportforskning

onsdag 16 mar 16

Kontakt

Niels Axel Nielsen
Koncerndirektør
45 25 71 20

Kontakt

Søren Salomo
Ekstern konsulent
DTU Management
45 25 44 09

Læs mere

I marts 2016 deltog koncerndirektør Niels Axel Nielsen i en debat på altinget.dk om transportforskning. Læs de to debatindlæg her:

Første debatindlæg på altinget.dk den 2. marts 2016 om årsager til omorganisering af transportforskningen.


Andet debatindlæg på altinget.dk den 16. marts 2016 om den nye organisation. 
DTU etablerer et nyt tværgående center – Transport DTU – som bliver den samlede indgang til DTU’s transportforskning for både virksomheder og myndigheder.

DTU meldte i januar ud, at DTU Transport som organisatorisk enhed nedlægges, men forskningen og uddannelserne fortsætter. I forbindelse med omorganiseringen af universitetets transportforskning etablerer DTU et nyt tværgående center, Transport DTU. Organisatorisk bliver centret knyttet til DTU Management Engineering – Institut for Systemer, Produktion og Ledelse. Det er på samme institut, at DTU integrerer forskergrupper fra det nedlagte institut.

”Transport DTU bliver den tydelige indgang til DTU’s transportforskning for både virksomheder, myndigheder og andre aktører inden for transportsektoren – nationalt såvel som internationalt,” siger institutdirektør for DTU Management Engineering, Søren Salomo. Transport DTU skal blandt andet koordinere samarbejdet mellem relevante forskningsmiljøer på DTU.

”Når en ny opgave inden for transportforskning dukker op, skal centret sætte det forskningsteam sammen, der er påkrævet, og det nye er, at vi med centret kan sikre koblingen til de relevante fagligheder på DTU for at løse opgaverne,” forklarer Niels Axel Nielsen.

Under centret placeres Railtech DTU og Data- og Modelcentret (DMC), der begge organisatorisk lå i det nedlagte transportinstitut. På sigt vil man integrere Martime DTU i det nye center.

Tættere på fagligt beslægtede forskningsmiljøer

Omorganiseringen af transportforskningen og uddannelserne sker efter analyse, møder og samtaler med blandt andet DTU's faglige miljøer, eksterne interessenter og myndigheder.

”I vores reorganisering af transportforskningen har vi lagt vægt på at undgå en spredning af de faglige miljøer, som kommer fra det nedlagte institut. Derudover har vi lagt vægt på at skabe en organisation, hvor transportforskningen kommer tættere på andre faglige miljøer på DTU, som enten er beslægtede rent metodemæssigt eller som får en rolle i transportforskningen fremover,” siger koncerndirektør Niels Axel Nielsen.

Det er ikke alle faglige miljøer fra det nedlagte transportinstitut, som fortsætter. Ledelsen har valgt at nedlægge et enkelt område; ”Governance and Policy”. Det betyder, at mellem 5-10 stillinger skæres væk.

”Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en vurdering af kvaliteten af disciplinen eller de involverede forskere. Det handler alene om en strategisk prioritering med afsæt i DTU’s strategi,” siger Niels Axel Nielsen.

Økonomiske udfordringer

Behovet for omorganisering skyldes økonomiske udfordringer for DTU generelt og transportforskningen specifikt. Generelt oplever DTU en betragtelig nedgang i indtægterne. Blandt andet bliver universiteternes uddannelsesindtægter reduceret med 2 % årligt de kommende fire år. Samtidigt skæres der kraftigt i nationale forskningsmidler med i alt 1,4 mia. kr. i 2016. Desuden sker der en vedvarende reduktion af den forskningsbaserede rådgivning med 2 % årligt.

Disse udfordringer stiller nye krav til, hvordan DTU organiserer og tilpasser opgaverne. Samtidigt var DTU Transport det mindste institut med kun 83 årsværk. Det er kun en tredjedel af den gennemsnitlige institutstørrelse på DTU og er derfor i driftsmæssig forstand kritisk lille.

De specifikke økonomiske udfordringer for transportforskningen omfatter blandt andet, at flere af de største offentlige bevillingsgivere – i Danmark såvel som i EU – prioriterer midlerne til forskningssamarbejder med industrien. Det er nødvendigt for DTU at organisere transportforskningen, så den både fokuserer på beslutningsstøtte til transportinvesteringer og transportregulering, samt i større omfang, og i samarbejde med DTU’s øvrige forskningsmiljøer, styrker mulighederne for forskning, der retter sig mod styring, optimering og planlægning af transport og mobilitet – i samarbejde med styrelser, virksomheder og internationale parter.

Teknologisk udvikling frembyder nye muligheder

Behovet for omorganiseringen skyldes også nye muligheder, som den hastige teknologiske udvikling frembyder, og som får en betydning for, hvordan DTU forsker og rådgiver inden for transportområdet.

DTU råder på andre institutter over forskningsmæssige kompetencer inden for dataopsamling, dataanalyse, it og big data, der på modelområdet vil kunne give styrket synergi med den betydelige dataindsamlings- og modeludviklingsaktivitet, som er en central del af transportforskningen.

Den teknologiske udvikling frembyder også nye teknologier i samfundet, hvor løsninger inden for mobilitet og transport begynder at omfatte f.eks. droner, selvkørende biler, nye drivmidler o. lign. Det er teknologi, der ligeledes dækkes af andre faglige miljøer på DTU, som aktivt kan inddrages i transportforskningen fremover.

Ved at styrke den interne koordination og videndeling og inddrage de stærkeste og mest relevante kompetencer fra andre faglige miljøer i transportforskningen kan DTU løfte kvaliteten af leverancer inden for forskning, rådgivning og uddannelse på transportområdet.

Ændringerne i organisationen vil blive realiseret i løbet af foråret 2016.

Relaterede Videoer  

Vis flere