Til venstre generaldirektør for DG Research Robert-Jan Smits og til højre professor ved DTU Systembiologi og bestyrelsesformand for det europæiske ELIXIR Søren Brunak.

Danmark får adgang til biovidenskabelige data fra hele Europa

mandag 24 mar 14

Yderligere oplysninger

Søren Brunak

professor, DTU Systembiologi

45 25 24 77 eller 20 67 24 77, brunak@cbs.dtu.dk


DTU Kommunikation

45 25 78 78

Danmark er blevet medlem af den europæiske forskningsinfrastruktur for bioinformatik, ELIXIR. Danske forskere får dermed adgang til biovidenskabelige data fra hele Europa og øget kapacitet til at lagre og analysere enorme mængder af data. Det kan få stor betydning for udviklingen af fremtidens lægemidler.

Samarbejdet om ELIXIR betyder, at Danmark og de øvrige medlemslande sammen opbygger en infrastruktur, der kan lagre, analysere og dele biovidenskabelige data på tværs af landegrænser. Foruden Danmark er der p.t. syv andre medlemmer af ELIXIR, der således er blevet enige om at dele data såvel som it-værktøjer for at skabe de bedste vilkår for forskningen inden for biologi og medicin. 


Et samarbejde om at dele forskningsdata styrker i høj grad dansk forskning, understreger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen:

”Dansk forskning er verdenskendt for evnen til at bruge data. Nu får vi yderligere adgang til data, der giver os et ekstra gear til at drive den forskning og innovation, som skal sikre Danmarks vækst og de arbejdspladser, der er hele forudsætningen for vores velfærdssamfund,” siger Sofie Carsten Nielsen.

DTU står i spidsen for det konsortium, der koordinerer Danmarks medlemskab i ELIXIR. Foruden DTU indgår Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Konsortiet samarbejder derudover med en lang række danske virksomheder inden for medicin og industriel bioteknologi, herunder Lundbeck, Novo Nordisk, Novozymes og Exiqon. 

Skaber grundlaget for fremtidens lægemidler

Samarbejdet kan bl.a. få stor betydning for udviklingen af fremtidens lægemidler. Når data og it-værktøjer deles landene imellem, skaber man nemlig det grundlag, der skal til for at tilpasse medicinen til den enkelte patient.

”Lægemidler virker forskelligt på forskellige mennesker – italienere har f.eks. en lidt anden genetisk sammensætning end danskere. Samarbejdet betyder, at vi får adgang til databaser, der beskriver den humane variation, dvs. hvordan mennesker er forskellige genetisk set. Dermed kan vi udvikle lægemidler, der tager højde for den variation og altså virker på den enkelte patient,” fortæller Søren Brunak, der er professor ved DTU Systembiologi og bestyrelsesformand for det europæiske ELIXIR. 

”I Danmark har vi til gengæld udviklet nogle rigtig gode it-værktøjer til at analysere de biovidenskabelige data, som vi nu deler med de andre lande.” 

Konsortiet med DTU i spidsen er blevet tildelt en bevilling på 25 mio. kr. fra den nationale pulje for forskningsinfrastruktur, der skal sikre den danske deltagelse i ELIXIR.

Om ELIXIR

  • ELIXIR er den europæiske forskningsinfrastruktur for biologisk information, et specialprojekt under Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL).
  • ELIXIR har til formål at skabe og drive en stabil ramme for biologiske og medicinske databaser, som kan støtte biologisk forskning – både i relation til grundforskningen og til dens anvendelser inden for medicin, bioteknologi og miljø, i den bioteknologiske industri og i samfundet som helhed.
  • Danmarks medlemskab af ELIXIR er formelt indgået af Uddannelses- og Forskningsministeriet og varetages af DTU, som står i spidsen for et konsortium, som også består af Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Herudover samarbejdes med en lang række danske virksomheder m.fl.
  • Medlemslande i ELIXIR er foruden Danmark Storbritannien, Sverige, Schweiz, Tjekkiet, Estland, Norge og Holland. Ti andre lande har underskrevet et ”memorandom of understanding” og arbejder også på at blive medlemmer.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere