Hightech klimaindsats

Kontrolrum på Bornholm. Foto: Torben Nielsen

Udledningen af drivhusgasser er i dag mere end 50 procent højere end i 1990, og den globale opvarmning skaber drastiske ændringer i vores klima. Samtidig vil befolkningstallet stige til knap ti mia. i 2050, som alle har brug for rent vand, nok at spise og billige energikilder.

På DTU bidrager vi til at håndtere klimaforandringerne. Vi er verdensførende inden for energiforskning, hvor vi bl.a. har fokus på at løse den store udfordring med at omstille og integrere vedvarende energisystemer – f.eks. vindkraft og solenergi – så de bliver sammenhængende, ’intelligente’, fleksible og stabile.

Samtidig foretager vi en række miljøovervågninger; vi holder øje med afsmeltningen af indlandsisen i Grønland; vi udvikler sygdomsresistente kulturplanter, der kan modstå klimaændringerne; og vi forsker i biobaserede produktionsmetoder til industrien, så vi kan producere f.eks. plastik og kemikalier uden at bruge olie.