DTU Standarder, Ballerup Campus

Vejledninger og standarder til entreprenører, leverandører og kunder

På DTU findes en række vejledninger og standardoplysninger vedr. DTU's bygningsmasse, som almindeligvis er nødvendig grundinformation, der skal følges for at kunne fungere som leverandør til DTU vedr. bygningsdriften, samt ny- og ombygninger af bygninger og faciliteter. Standarderne er kun gældende for Ballerup Campus. 

Leverandører til DTU har pligt til at sætte sig ind i DTUs standarder (gældende version), og sikre at ydelserne lever op til kravene heri.

   VersionAnsvarlig
               450 - Ballerup standard for EL        19.01.2022Mark Vejle Jensen