Video

VÆLG INTERVAL
RSS
2018
16 JAN

Arktisk Teknologi, DTU

Arktisk Teknologi er en 4-årig diplomingeniørretning rettet mod arbejdet som bygningsingeniør under ekstreme klimatiske forhold, hvilket kræver helt særlige teknologiske...

Havforskning Polarforskning Isforskning Bygningskonstruktion Byggeproduktion og byggeledelse
2016
29 APR

Dr.techn. Sigrún Jónasdóttir, DTU Aqua

Tre fremragende forskere har i det forløbne år opnået anerkendelse for at have bragt videnskaben et væsentligt skridt videre og modtog den officielle tildeling af den klassiske...

Økosystemer Havforskning
2015
17 NOV

A Journey from Light into Darkness. Fatty Acids in the Marine Ecosystem

Den 13. november 2015 forsvarede seniorforsker Sigrún Huld Jónasdóttir fra DTU Aqua sin doktorafhandling: ’A Journey from Light into Darkness. Fatty Acids in the Marine...

Økosystemer Havforskning Klimaændringer
17 AUG

Aquatic Science and Technology (MSc), DTU

With an MSc in Aquatic Science and Technology, you can contribute to sustainable utilization of aquatic environments and their resources, and help develop sustainable aquaculture...

Fødevarer, fisk og landbrug Fiskeri og fiskebestande Fisk og skaldyr Hav- og dambrug Havforskning
17 AUG

Aquatic Science and Technology (MSc), DTU

With an MSc in Aquatic Science and Technology, you can contribute to sustainable utilization of aquatic environments and their resources, and help develop sustainable aquaculture...

Fødevarer, fisk og landbrug Fiskeri og fiskebestande Fisk og skaldyr Hav- og dambrug Havforskning
2014
31 OKT

PhD, Sune Riis Sørensen, DTU Aqua

PhD, Sune Riis Sørensen, DTU Aqua: “On the way to successful European eel larval rearing: Impact of biophysical conditions and gamete quality”

Havforskning Hav- og dambrug Fisk og skaldyr
2013
26 OKT

Undervandsvideo: Masser af liv på Læsø Trindel

I 2008 udlagde man 100.000 tons store sten fra et stenbrud i Norge på bunden af havet nordøst for Læsø. Man ville ved at genetablere et gammelt stenrev skabe bedre levebetingelser...

Havforskning Økosystemer
23 SEP

Ny viden og redskaber til forvaltning af marsvin i danske havområder

Marsvinet er beskyttet under EU's Habitat direktiv. Danmark har derfor udpeget 16 havområder, såkaldte Natura2000-områder, hvor der er særlig fokus på beskyttelse af marsvin...

Havforskning
09 AUG

Salt til ålens æg

Den Europæiske ål er i hastig tilbagegang, men det vil et dansk initiativ forsøge at råde bod på ved at formere ål i fangeskab. En række danske projekter som arbejder målrettet...

Havforskning
09 AUG

Har vandloppehunner mange elskere?

Vandlopper er de mest almindelige flercellede dyr i havet. Ved hjælp af genetiske analyser undersøger Mie Hylstofte Sichlau fadderskabsforholdene hos vandlopperne for at...

Havforskning