Video

VÆLG INTERVAL
RSS
2015
video thumbnail image
17 NOV

A Journey from Light into Darkness. Fatty Acids in the Marine Ecosystem

Den 13. november 2015 forsvarede seniorforsker Sigrún Huld Jónasdóttir fra DTU Aqua sin doktorafhandling: ’A Journey from Light into Darkness. Fatty Acids in the Marine...

Økosystemer Havforskning Klimaændringer
video thumbnail image
30 OKT

PhD, Joanna Levinsen, DTU Space

Every year DTU celebrates the new PhD graduates. One of them is: Joanna Levinsen, DTU Space The title of her thesis is: “Essential Climate Variables for the Ice Sheets...

Geovidenskab Kortlægning og opmåling Klimaændringer
2014
video thumbnail image
18 AUG

Grøn Dyst 2014: Covering System for Orchards

Grøn Dyst 2014, Winner of Master course concept: Covering System for Orchards that reduce the pesticides, while producing solar energy. By: Mette Pedersen, Theofanis Spanos...

Energi Klimaændringer Solenergi Fødevarer, fisk og landbrug Fødevareproduktion
video thumbnail image
11 JUL

Har vi energi nok?

Klimaforandringer er den største udfordring, mennesket står over for. Vi kan ikke blive ved med at udlede CO2 fra fossile brændsler. Men der er andre...

Energi Brændselsceller Energilagring Elektrokemi Energiproduktion Energieffektivisering Klimaændringer Solenergi
Vores forskning gør os uafhængige af fossile brændstoffer
11 JUL

Energikonvertering og -lagring

Institut for Energikonvertering og -lagring på DTU forsker i energiteknologier, der gør os uafhængige af fossile brændstoffer, idet forskning i...

Energi Energilagring Brændselsceller Elektrokemi Energiproduktion Energieffektivisering Klimaændringer Energisystemer Fossile brændsler Solenergi
video thumbnail image
07 FEB

Elektrisk Energiteknologi, DTU

I de kommende årtier vil der ske store forandringer i verdens energisystemer. Bæredygtighed er nøgleordet, og frem til 2050 skal hele energisystemet omstilles, så Danmark...

Elektronik Elektroteknologi Elforsyning Klimaændringer Energisystemer
2013
video thumbnail image
07 JUN

Vedligehold af GPS-stationer ved indlandsisen

Få et indblik i, hvordan forskere fra DTU Space laver feltarbejde i Grønland. Sektionsleder Finn Bo Madsen er på vej hele Grønland rundt for at reparere og vedligeholde...

Rumforskning Klimaændringer Satelitter
video thumbnail image
10 JAN

"Skoven som kulstoflager i et ændret klima" ved Kim Pilegaard, Professor, DTU...

Skove optager store mængder kuldioxid fra atmosfæren gennem fotosyntese. En del af kulstoffet bindes i vedmasse og jord. Derved modvirker skovene de globale klimaændringer...

Jordforurening Klimaændringer Miljøkemi
2012
video thumbnail image
07 NOV

Michael Grätzel: "Nanostructured Photosystems of electricity and fuels from sunlight...

Michael Grätzel: "Nanostructured Photosystems for the generation of electricity and fuels from sunlight" Abstract Learning from the concepts used by green plants photosynthesis...

Miljøkemi Klimaændringer Mikro- og nanoteknologi Nanopartikler Organisk kemi
video thumbnail image
21 JUN

Mario Molina - University of California, San Diego

H.C. Ørsted Lecture, 12/6 2012: "The Science and Policy of Climate Change" By Professor Mario Molina, University of California, San Diego Climate change is the most...

Miljøkemi Luftforurening Klimaændringer Jordforurening
video thumbnail image
16 MAJ

Dr.techn. André Visser, DTU

Professor André Visser, DTU Aqua, forsvarede i 2011 sin doktorafhandling, 'Small, wet and rational: Individual based zooplankton ecology', hvor han bruger evolutionens...

Havforskning Klimaændringer
2011
video thumbnail image
29 NOV

"Årsager til ubalancer i maritime fødekæder" ved Stefan Neuenfeldt

"De store spiser de små - artsinteraktioner og balance i marine fødekæder" ved Stefan Neuenfeldt, Forsker, DTU Aqua Et marint økosystem rummer hundredvis af organismer...

Havforskning Økosystemer Klimaændringer
video thumbnail image
15 JUL

"Darwin, plankton og klimaændringer" ved André Visser, Seniorforsker, DTU Aqua

Seniorforsker ved DTU Aqua André Visser tager i forelæsningen udgangspunkt i COP15-mødet i København og det sammenfaldende 150-årsjubilæum for Darwins berømte teorier om...

Havforskning Klimaændringer Økosystemer
video thumbnail image
15 JUL

"Hvordan rummet kan påvirke Jordens klima" ved Martin Andreas Bødker Enghoff...

Klimaet på jorden ændrer sig hele tiden og kan ses som et kæmpemæssigt puslespil, hvor brikkerne hele tiden forandres. Blandt andet påvirker kosmiske stråler fra rummet...

Klimaændringer Jordobservation Kosmisk stråling
video thumbnail image
14 JUL

"Hvor blev vandet af på Mars?" ved Susanne Vennerstrøm, Seniorforsker, DTU Space

Jorden og Mars er to planeter med mange ligheder. Men en væsentlig forskel er, at der ikke findes noget vand på Mars. Det er blot en stor, tør stenørken. Atmosfæren omkring...

Jordobservation Klimaændringer Rumforskning
video thumbnail image
10 JUL

"Havets usynlige liv" ved Thomas Kiørboe, Forskningsrådsprofessor, DTU Aqua

Livet i havet udfolder sig i en utilgængelig verden, der er meget forskellig fra den, vi kender. Vores viden om livet i havet er derfor ringe sammenlignet med vores forståelse...

Havforskning Klimaændringer Økosystemer
video thumbnail image
07 JUL

"Ekstremregn, oversvømmelser og klimaforandringer" ved Karsten Arnbjerg-Nielsen...

Foredraget handler om en ny teknologi, der giver mulighed for med høj præcision at beregne, hvor oversvømmelser vil ske. Det er vigtigt, fordi både nedbør og stormfloder...

Klimaændringer Computerberegning Dataanalyse It-systemer