Foto: Joachim Rode

Økonomien er det altafgørende

fredag 04 dec 15
|
af Morten Andersen

Kontakt

Stefan Eriksen Mabit
Lektor
DTU Management
45 25 15 10
  • I 2014 blev 1.575 nye elbiler indregistreret i Danmark. 2050 ser ud til at blive rekordår: Allerede 1. August 2015 var der 1.312 nyregistrerede elbiler.

    Kilde Dansk Elbil Alliance
  • 1. januar 2009 udgjorde den danske bestand af elbiler 40 styk. 1. januar 2015 kører 3.175 elbiler på de danske veje.

    Kilde Dansk Elbil Alliance
Forskningen viser, at økonomien er den vigtigste faktor, når beslutningen om elbil eller benzinbil skal træffes.

Glem alt om psykologiske årsager og konservatisme hos danske bilister. Det er langt overvejende nøgterne økonomiske vurderinger, som ligger bag, at elbilerne endnu ikke har haft den succes herhjemme, som fabrikanterne havde håbet på. Sådan kan man konkludere ud fra en række forskningsprojekter på DTU Transport.

”Studierne viser, at folk ikke lader deres glæde ved at gøre noget godt for miljøet overskygge økonomien. Først når prisgabet mellem en konventionel bil og en elbil er minimalt, kommer miljøvenligheden ind i billedet,” siger lektor Stefan Lindhard Mabit, DTU Transport.

Han henviser blandt andet til et ph.d.-projekt af Anders Fjendbo Jensen, DTU Transport. Studiet kortlægger ændringerne i markedet for konventionelle biler fra 2007 og frem.

”En blanding af teknologiske fremskridt og ændringer i afgiftsstrukturen har gjort det attraktivt at købe små benzin- eller dieseldrevne biler med god brændstoføkonomi. Hverken afgiftsfritagelse ved køb af elbiler eller mulighederne for gratis parkering har kunnet fjerne effekten af forskellen i pris,” konstaterer Stefan Lindhard Mabit.

Leasing som våben mod usikkerhed

”Norge har valgt en anden afgiftsstruktur, hvor prisforskellen er langt mindre mellem små konventionelle biler og elbiler. Her er det gået meget hurtigere med salget af elbiler,” fortsætter Stefan Lindhard Mabit. Han tilføjer, at oven i den aktuelle danske forskel i pris kommer usikkerheden om den fremtidige udvikling:

”Det er svært at vide, hvilke brugtbilpriser elbilerne vil indbringe til sin tid, og det er usikkert, hvad der sker politisk omkring udfasning af afgiftsfritagelse og fortsat mulighed for gratis parkering.” En usikkerhed, som udbyderen Clever har afhjulpet ved at tilbyde sine kunder at lease en elbil i stedet for at købe.

”Der er helt sikkert et marked for leje af elbiler,” kommenterer Stefan Lindhard Mabit og tilføjer, at forudsætningerne allerede er ændret på nogle områder siden 2013, hvor datamaterialet i Anders Fjendbo Jensens ph.d.-projekt stammer fra:

”Ifølge studiet er der en anden faktor ud over prisen, som også har afgørende betydning for, om folk vil købe en elbil eller ikke, nemlig rækkevidden. Men her er der sket meget siden 2013. Nettet af ladestationer er blevet større, og batterierne er blevet bedre, så man kører længere på hver opladning. Derfor tror jeg, at en ny undersøgelse vil give andre resultater på det punkt. Derimod eksisteret prisgabet fortsat.”

Afgifter har stor betydning

Et andet studie med deltagelse af DTU Transport har sammenlignet holdningerne til elbiler i forskellige EU-lande. Studiet, der er finansieret af EU, kunne have afdækket eventuelle mere følelsesmæssige eller kulturelle forskelle i forbrugernes præferencer.

”Men på trods af forskelle i holdninger og kultur var de to afgørende faktorer først og fremmest pris og dernæst rækkevidden af elbilerne,” siger Stefan Lindhard Mabit.

DTU Transport fortsætter blandt andet forskningen gennem et projekt med støtte fra Energinet.dk. Projektet benytter simulatorer, hvor forsøgspersoner skal reagere på variationer i prisen på el. Formålet er at afklare, hvor stor betydning elprisen har på viljen til at køre i elbiler. Samtidig vil forskerne gerne vide, hvor store prisforskelle der skal til for at flytte forbruget hen på tidspunkter af døgnet, hvor der er rigelighed af el eksempelvis fra vindmøller.

Forsøgene er først lige gået i gang, men ud fra de tidligere studier må man forvente, at forbrugernes adfærd i høj grad bliver styret af forskelle i pris, sammenfatter Stefan Lindhard Mabit:

”For eksempel kan vi roligt sige, at hvis afgiftsfritagelsen for elbiler bliver fjernet, uden at registreringsafgiften tager højde for, at elbiler har bedre brændstofeffektivitet, som det diskuteres politisk i øjeblikket, vil det forsinke elbilernes indtog betydeligt.”

DYNAMO 43 - tema om elbiler

Læs også: 


"Elbilen er den langsigtede løsning"
Interview med Niels Buus Kristensen, institutdirektør ved DTU Transport om elbilens afgørende betydning for den grønne omstilling. Niels Buus Kristensen er en af de centrale skikkelser i Danmark, når det gælder transportøkonomi og klimaløsninger.

 

Fremtidens elbil
Lektor fra DTU Elektro, Esben Larsens bud på Hvordan elbilen vil udvikle sig.

 

Case 1Bilen bliver mere end et transportmiddel 
Om Nissans samarbejde med DTU Elektro om udviklingen af fremtidens elbiler.

 

Case 2Batteriet er elbilens hjerte
Om et DTU-ledet forskningprojekt der skal effektivisere batterier til elbiler.

Relaterede Videoer  

Vis flere