Foto: Mikal Schlosser

Apparatet, geologerne elsker

fredag 26 feb 16

Kontakt

Bent Lauritzen
Afdelingschef
DTU Fysik
46 77 49 06

Læs også

DTU Nutech har over mere end tre årtier udviklet, bygget og solgt et apparat, som især er eftertragtet blandt geologer verden over til datering af krystaller.

På DTU Risø Campus gemmer sig en sand eksportsucces, som kun er kendt af få. Teknikere og forskere fra DTU Nutech har siden 1982 udviklet og produceret de såkaldte TL/OSL-readere. TL står for Thermoluminescence og OSL står for Optically Stimulated Luminescence, der er metoderne, som bl.a. kan afdække, hvornår et sandkorn sidst har set solens lys – viden, som geologer og arkæologer verden over bruger i deres forskning af bl.a. landskabers udvikling, klimaændringer og menneskets udvikling. DTU Nutechs årlige salg af TL/OSL-readere ligger på ca. 20 apparater, og med udgangen af 2015 kunne centret afsende TL/OSL-reader nummer 400 fra Risø Campus. Det avancerede apparat står nu i laboratorier i mere end 40 lande verden over. På DTU Nutechs adresse på Risø Campus står 22 TL/OSL-readere til både forskning og udvikling, og hvert år afholder centret kurser for forskere fra hele verden i brug af apparaterne. På den seneste internationale konference for forskning i luminescensdatering var 90 pct. af præsentationerne baseret på apparater eller metoder, som er udviklet af DTU Nutech. Fremstilling, udvikling og salg af apparatet beskæftiger i alt 10 medarbejdere på centret.

Gå på opdagelse i apparatet her:

Foto: Mikal Schlosser
  1) Karrusel De materialer, der skal undersøges, lægges i et ’prøvehjul’ (i daglig tale kaldet ’sample wheel’), der drejer rundt inde i TL/OSL-readeren. Her bliver prøverne udsat for en cyklus af påvirkninger: opvarmning, lys og radioaktivitet. Ved en standarddatering af et mineral kører hjulet med materialerne igennem en cyklus af påvirkninger ca. 12 gange. Der er plads til 48 prøver på hvert ’sample wheel’. Hver prøve kan bestå af et enkelt eller op til flere tusind sandkorn.

2) Detektions- og stimuleringshoved Lyskilderne, der bruges til optisk stimulering af prøverne, er typisk blå, grønne og infrarøde LED’er eller lasere. Luminescensen – dvs. det lys, sandkornene afgiver efter at være blevet (optisk) stimuleret – er så svag, at en række filtre er påkrævet for at detektere det. Filtrene filtrerer stimuleringslyset væk, da det er ca. 1018 gange stærkere end selve luminescensen. 

3)
 PM-rør eller EMCCD-kamera Den frigivne luminescens bliver målt af enten et såkaldt PM-rør (Photomultiplier) eller et EMCCD-kamera (Electron Multiplying Charge Coupled Device). DTU Nutech var i 2014 de første til at levere et funktionsdygtigt kamera til TL/OSL-readeren. 

4)
Radioaktiv kilde Bestråling af prøverne er en forudsætning for at kunne datere dem. Sammenholdt med luminescensen (dvs. det lys, materialet afgiver under stimulering) opnår forskerne en præcis tidsbestemmelse af prøverne. Kilden er typisk en betakilde (strontium), men det er også muligt at sætte andre kilder på TL/OSL-readeren, f.eks. en røntgenkilde eller en alfakilde.
4) Radioaktiv kilde Bestråling af prøverne er en forudsætning for at kunne datere dem. Sammenholdt med luminescensen (dvs. det lys, materialet afgiver under stimulering) opnår forskerne en præcis tidsbestemmelse af prøverne. Kilden er typisk en betakilde (strontium), men det er også muligt at sætte andre kilder på TL/OSL-readeren, f.eks. en røntgenkilde eller en alfakilde. 
4) Radioaktiv kilde Bestråling af prøverne er en forudsætning for at kunne datere dem. Sammenholdt med luminescensen (dvs. det lys, materialet afgiver under stimulering) opnår forskerne en præcis tidsbestemmelse af prøverne. Kilden er typisk en betakilde (strontium), men det er også muligt at sætte andre kilder på TL/OSL-readeren, f.eks. en røntgenkilde eller en alfakilde. 
4) Radioaktiv kilde Bestråling af prøverne er en forudsætning for at kunne datere dem. Sammenholdt med luminescensen (dvs. det lys, materialet afgiver under stimulering) opnår forskerne en præcis tidsbestemmelse af prøverne. Kilden er typisk en betakilde (strontium), men det er også muligt at sætte andre kilder på TL/OSL-readeren, f.eks. en røntgenkilde eller en alfakilde. 
4) Radioaktiv kilde Bestråling af prøverne er en forudsætning for at kunne datere dem. Sammenholdt med luminescensen (dvs. det lys, materialet afgiver under stimulering) opnår forskerne en præcis tidsbestemmelse af prøverne. Kilden er typisk en betakilde (strontium), men det er også muligt at sætte andre kilder på TL/OSL-readeren, f.eks. en røntgenkilde eller en alfakilde.