Antibiotika-resistente bakterier. DYNAMO nr. 62

Antibiotikaresistente bakterier

Antibiotikaresistente bakterier er en trussel mod vores sundhed.

COVID-19-pandemien har tydeligt vist, hvordan mikroorganismer ikke kender til landegrænser.

Ligesom SARS-CoV-2-virussen er en anden type mikroorganismer i færd med at sprede sig over hele kloden: de antibiotikaresistente bakterier.

WHO anser antibiotikaresistens for at være en af de største trusler mod menneskers sundhed og advarer om, at verden har kurs mod en postantibiotisk æra. Her vil banale infektioner og mindre skader, som vi gennem de sidste mange årtier har kunnet behandle med antibiotika, igen kunne dræbe.

Antibiotikaresistens forekommer naturligt, men over - dreven eller forkert brug af antibiotika hos mennesker og dyr fremskynder processen, ifølge WHO. På DTU arbejder forskere på løsninger, der skal sikre, at behandling af infektioner forbliver en mulighed.