Afdelingen for Innovation og Sektorudvikling

Afdelingen for Innovation og Sektorudvikling (AIS) understøtter DTU’s faglige miljøer og DTU’s direktion i at fremme netværk og samarbejdsflader til omverdenen.

Afdelingen koordinerer og udvikler universitetets opgaver inden for:

  • Forskningsbaseret rådgivning til danske og internationale myndigheder
  • Offentlig-privat samarbejde og erhvervssektorers udvikling
  • Relationer til alumner og omverdenen, herunder eksterne besøg, konferencer og kulturelle arrangementer
  • Juridisk og kontrakt bistand
  • Kommercialisering
  • Biblioteksservice og forskningsdokumentation

Afdelingen ledes af Underdirektør Jakob Fritz Hansen og består af følgende stab:

DTU Bibliotek
Bibliotekschef Gitte Bruun Jensen

DTU Skylab
Kontorchef Mikkel Sørensen 

DTU Tech Transfer
Chef for DTU Tech Transfer, Peter Sylvest Nielsen

Jura og kontrakter
Kontorchef Jes Herbert

Offentligt og privat samarbejde
Kontorchef Jan Eiersted Molzen

Sekretariat
Kontorchef Angela Silke Petersen

Stakeholder Management
Kontorchef Gitte Lunde Andresen

Kontakt

Danmarks Tekniske Universitet

Afdeling for Innovation og Sektorudvikling

Anker Engelunds Vej 1
bygn. 101 A
2800 Kgs. Lyngby

e-mail: ais@dtu.dk