Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Afdelingen for Uddannelse og Studerende (AUS) udvikler og understøtter uddannelsesprocessen på DTU, dvs. DTU's samlede indsats for at støtte de studerende gennem hele uddannelsen – fra rekruttering til overgang til arbejdsmarkedet.

Afdelingens opgaver omfatter bl.a.:

 • Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af uddannelser
 • Ledelsesbetjening af dekan vedr. uddannelse og undervisning
 • Administrativ og uddannelsesfaglig støtte til studieledere, institutstudienævn m.fl.
 • Optagelse af studerende
 • Studie- og karrierevejledning
 • Ind- og udgående studentermobilitet og internationalt uddannelsessamarbejde
 • Studieadministration for studerende
 • Studiemiljø og allokering af undervisningslokaler
 • Studiestatistik og indberetninger
 • Udvikling og vedligeholdelse af de uddannelsesadministrative systemer
 • Love og regler for uddannelse og undervisning
 • Systemunderstøttelse af undervisningen

Afdelingen ledes af direktør og studiechef Jørgen Jensen, og er inddelt i følgende kontorer: 

Kontoret for Studieadministration
Kontorchef Jeanett Kirit Larsson

Kontoret for Vejledning og Optagelse
Kontorchef Bente Wibom

Kontoret for Studieudvikling
Kontorchef Trine Eltang

Kontoret for International Uddannelse 
Kontorchef Morten Overgaard

Nyt SIS
Kontorchef Thomas Graeser

Data & Systemer
Kontorchef Jette Kolby Laub Kristiansen

Danmarks Tekniske Universitet
Afdelingen for Uddannelse og Studerende
Bygning 101A, stuen
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 4525 2525
Fax. 4587 0216