Direktionen

Rektor varetager den daglige ledelse af universitetet med ansvar over for bestyrelsen.

Rektor leder direktionen, der ud over rektor består af prorektor, universitetsdirektør, dekanen for kandidat- og ph.d.-uddannelserne, samt internationalisering, dekanen for bacheloruddannelserne og studiemiljø, forskningsdekanen og koncerndirektøren for innovation og entrepreneurskab.Rektor, Professor, ph.d., dr.techn.  
Anders Overgaard Bjarklev

tlf.:  45 25 10 00 
e-mail: dtu-rektor@adm.dtu.dk

Sekretær for rektor: Anne Smedegaard Rundin Cordsen

Prorektor Rasmus LarsenProrektor,  Professor, ph.d.
Rasmus Larsen

tlf.:  45 25 10 10
e-mail: dtu-provost@dtu.dk

Sekretær for prorektor: Mette Erichsen

Universitetsdirektør, cand.scient.pol.
Claus Nielsen

tlf.:  45 25 10 02 
e-mail: direktor@adm.dtu.dk

Sekretær for universitetsdirektør: Mette Erichsen

Dekan for kandidat- og ph.d.-uddannelserne samt internationalisering, professor
Philip John Binning

tlf.: 45 25 10 70
e-mail: DTU-GraduateDean@dtu.dk

Sekretær: Louise Hindenburg

Koncerndirektør for innovation og entrepreneurskab, cand. polyt, eMBA
Marianne Thellersen

tlf. 40 51 44 10
e-mail: mthel@adm.dtu.dk

Sekretær:Ulla Steen Salado-Jimena

 

 Lars Christoffersen

Dekan for bacheloruddannelserne og studiemiljø,
Lars D. Christoffersen

tlf. 45 25 10 09
e-mail: dtu-bdean@dtu.dk

Sekretær:Trylle Arnfred

Sekretær for direktionen er Direktør John Sarborg Pedersen
tlf.nr. 45 25 11 15, e-mail: josap@adm.dtu.dk