Foto: Kristian Ridder-Nielsen

Auditorier - renovering, ombygning og nyindretning

De fleste auditorier i Lyngby bliver renoveret. Istandsættelserne tager højde for nye undervisningsformer og ny teknologi.

Frem til 2021 renoverer DTU auditorier på DTU Lyngby Campus. Efter renovering bliver auditorierne indrettet med nye møbler og it-udstyr. Auditorierne er fordelt på syv bygninger på campus, og renoveringen vil ske bygning for bygning. Fornyelsen gik allerede i gang i 2010 med bygning 421.

Renoveringerne giver DTU en unik mulighed for at nytænke auditoriebygningerne som læringsmiljø. Lokalerne skal indrettes, så de imødekommer nutidens undervisningsmetoder, der bl.a. inddrager moderne it-udstyr og involverer de studerende i mange forskellige aktiviteter.

Foyer-arealerne i auditoriebygningerne gennemgår ligeledes en modernisering og indrettes med nye møbler.

På DTU sætter vi de studerende i centrum, når vi udvikler vores læringsmiljø. Se mere i filmen:

 

 

Fakta

  • Byggeperiode: 2010-2021
  • Areal: 4.790 m2 auditorier og 5.442 m2 foyer
  • Budget: 120 mio. kr.

Rækkefølge af renovering

Bygning 341: 2015-2015
Bygning 303: 2015-2016
Bygning 306: 2019-2020 
Bygning 116: 2020-2021
Bygning 208: TBA 

Læs mere

Læs artiklen 'Dialog kræver nye auditorier' fra DTU Avisen, juni 2013.

Læs om udvikling af studiemiljøer i Transforming DTU avisen.

Kontakt

Lars Robert Kruse
Projektleder
CAS
45 25 13 01