Strategisk campusudvikling

En massiv investering i nye bygninger, renoveringer og infrastruktur skal sikre at DTU kan blive ved med at være et af de bedste tekniske eliteuniversiteter i Europa og tiltrække studerende og forskere fra hele verden. 

Flere og flere ønsker at studere og forske på DTU, og samfundet efterspørger i stigende grad ingeniører til at finde løsninger på de udfordringer, verden står overfor. I 2018 har universitetet mere end 11.000 studerende og 6.000 ansatte. Hvert år byder DTU velkommen til næsten 400 flere studerende og forskere end året før, og det forventes, at væksten vil fortsætte. Det betyder, at DTU i 2050 skal have plads til næsten dobbelt så mange mennesker på DTU’s campusser. 

DTU har udarbejdet en strategisk campusplan for Lyngby Campus, der sætter retningen for, hvordan universitetet ønsker at udvikle de fysiske rammer, så DTU også i fremtiden bliver et attraktivt valg for studerende, forskere og ansatte fra hele verden. Campusplanen skal sikre at vi kan tilbyde attraktive forsknings- studie- og innovationsmiljøer med faciliteter i særklasse. At vi kan tilbyde et attraktivt og inviterende campusmiljø med bygninger og landskab af høj kvalitet og gode og bæredygtige mobilitets- og forsyningsløsninger. At vi kan tilbyde det rette mix af akademiske funktioner, studieboliger, service, detail, sport og kultur.  

Der er to afgørende faktorer, der har betydning for udviklingen af de fysiske rammer på Lyngby Campus: 

DTU Lyngby Campus er arealmæssigt vokset i størrelse med opkøb af grunde mod nord og mod øst, og DTU ønsker at integrere og udvikle disse arealer som et led i universitetets fremtidige vækst.

I 2025 kommer Hovedstadens Letbane til DTU Lyngby Campus og giver dermed mulighed for stationsnær udvikling af campus. Letbanen vil forbinde campus til det centrale Lyngbys banenet og videre mod syd til Ishøj og vil således forbedre forbindelsen til omverdenen væsentligt.

I det kommende år vil der blive udarbejdet en strategisk campusplan for DTU’s campus i Ballerup og dernæst planlægges en for Risø Campus sammen med Bygningsstyrelsen.