Foto Mikal Schlosser

Campusliv

Transforming DTU handler også om rummene mellem husene på DTU’s campusser. Om at skabe miljøer, der inviterer til møder mellem mennesker – til pauser, udveksling og social aktivitet.

DTU er beriget med et kæmpe campusområde, men skalaen, den stramme campusstruktur, og de meget store pladser og brede veje, betyder at det kan være en udfordring at skabe gode steder, hvor der er hyggeligt at være.

I takt med at mange af de store byggeprojekter bliver færdigbyggede og de store byggepladser nedlagt, skal de omkringliggende udearealer gentænkes og genskabes som attraktive rum mellem bygningerne.

Vi tester løbende forskellige idéer og løsninger til hvordan vi kan udvikle campus til glæde for studerende og ansatte med blandt andet pop-up miljøer og street food.

Den kommende Letbane gennem DTU betyder blandt andet at området omkring Origo vi blive udsat for forskellige test af, hvordan man kan gentænke området, når Letbanen kører gennem campus i 2024.

Test - Pop up miljøer
I maj 2016 etablerede DTU CAS Bygherre syv pop-up miljøer på DTU Lyngby Campus. Pop-up miljøerne er forskellige opholdsmøbler, som er udviklet specifikt til de uderum på campus de er placeret i.
Som led i den igangværende udvikling af DTU Lyngby Campus er alle pop-up miljøer etablerede midlertidigt for således at kunne teste behovet for og brugen af de nye opholdssteder.

De midlertidige pop-up miljøer består af seks nye opholdssteder, som tæller Madpakkehaven, Hængekøjeskoven, Tribunen, Baren, Palleloungen og Bænken. Intentionen bag pop-up miljøerne er at styrke brugen af uderum, skabe opholdsmuligheder for brugere og at tiltrække og opfordre til liv mellem bygningerne på campus.

Som bidrag til videreudvikling af udemiljøerne på DTU har Schulze & Grassow analyseret og evalueret tre udvalgte pop-up miljøer.

1. Bænkemiljø på Bygningstorvet langs facaden.
2. Tribunemøbel x 2 placeres ved Produktionstorvet ved boldbanen.
3. Madpakkehave på Matematiktorvet

Ved hjælp af timelapse på to af stederne, har Schulze & Grassow registreret pladserne både før, under og efter opsætning af opholdsmøblerne. Se filmene her på siden.
 


Pop-up miljø:Madpakkehaven

Pop-up miljø: Bænken