Alliancer og strategiske partnerskaber

DTU har gennem en årrække etableret strategiske partnerskaber og alliancer med en håndfuld udvalgte internationale eliteuniversiteter.

Etableringen af disse internationale alliancer er i overensstemmelse med DTU’s strategi, der opridser DTU’s mission om at tjene og gøre gavn for samfundet. Dette kræver internationale standarder og et internationalt perspektiv.

Internationale ambitioner
Alliancer og strategiske partnerskaber udgør en integreret del af DTU’s ambition om at udvikle sig som en institution. Med udgangspunkt i komplementære kompetencer og synergi, samarbejder vi med vores strategiske partnere om at udvikle nye tiltag inden for uddannelsesprogrammer, strategiske forskningsinitiativer, funding og innovation.

Grundlaget for de fælles aktiviteter i vores alliancer og strategiske partnerskaber udgøres af et tæt samarbejde om uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning.

Internationale tilbud
Gennem alliancer og strategiske partnerskaber får DTU’s forskere, studerende og ansatte adgang til et udvidet arbejdsfællesskab, der giver dem muligheder for struktureret erfaringsudveksling med internationale fag-kolleger – både videnskabeligt, undervisningsmæssigt og administrativt. 

Gennem alliancer og strategiske partnerskaber skabes der eksempelvis: 

  • Unikke fælles uddannelsesprogrammer
  • Årlige internationale ”peer-to-peer” evalueringer af udvalgte uddannelsesprogrammer
  • Fælles Ph.d.-databaser som giver studerende adgang til kurser udbudt af partneruniversiteter
  • Ph.d. co-supervisionsaftaler der understøtter udveksling og samarbejde
  • Fælles forskningsinitiativer 
  • En strategisk platform for at tiltrække ekstern funding