Årsfesttale 2019

Rektor Anders Bjarklevs tale ved årsfesten på Danmarks Tekniske Universitet fredag d. 3. maj 2019.

Deres kongelige højheder, excellencer, ærede ministre og samarbejdspartnere.

Kære gæster og kolleger, fantastiske studerende, mine damer og herrer.

Det er mig en stor fornøjelse – sammen med Polyteknisk Forening – at byde velkommen til DTU’s årsfest 2019!


Hvad får man, hvis man tager en forsker inden for bioinformatik, kombinerer med en læge inden for onkologi, tilsætter en molekylærbiolog og et stærkt samarbejde med det nationale genomcenter? Ja, man får en bedre, en billigere og en hurtigere klassifikation af brystkræft – så kvinderne modtager den mest effektive og mest skånsomme behandling.

Det er forskning, der gør en forskel.
Forskning der giver værdi.
Forskning der kan redde liv.
Og det skal vi have mere af, meget, meget mere.

Derfor har vi skabt DTU Sundhedsteknologi, hvor vi har samlet mere end 350 dygtige kolleger for at skabe et endnu stærkere teknologisk fundament for behandling af kræft, diabetes og høretab – ja, alle de sygdomme vi som patienter, pårørende og samfund kan blive ramt af:
DTU laver teknologi for mennesker.

Vores universitet har lavet teknologi i 190 år – med den samme mission:
At være til gavn for samfundet.

Og lad mig slå fast, at det på mange måder aldrig er gået bedre for DTU, end det gør nu:
Vi producerer mere viden, uddanner flere ingeniører og laver mere samarbejde med erhvervslivet og offentlige institutioner end nogensinde før.
Vores forskning er grundlaget for de ingeniører, som skal lede teknologiudviklingen det næste halve århundrede:
DTU laver teknologi til fremtiden.

Vi skal skabe vores fremtid, ikke halse efter den.
Derfor har DTU også tilsluttet sig FN’s 17 bæredygtighedsmål: Vi ønsker en fremtid med et klima i balance, bedre sundhed, renere vand, bæredygtige løsninger, gode meningsfulde jobs og en mulighed for, at vi alle kan udvikle os som mennesker livet igennem.
Det er store udfordringer – og hvordan vi vælger at løse dem, er afgørende.
Vi ved, at løsningerne kræver teknologi, kræver ingeniørkunst. Vi ved også, at vi, ingeniørerne, ikke kan gøre det alene. - og det skal vi heller ikke:
Fremtiden er fælles – og vi skaber den gennem samarbejde.

På DTU er vi med rette stolte af, at DTU også er erhvervslivets universitet.
Det ser vi på mange måder: En af dem er det stadigt voksende antal samarbejdsaftaler: Sidste år nåede vi hele 1.460 projektaftaler med erhvervslivet.
Vi kommercialiserer også flere og flere DTU-patenter, og antallet af startups fra DTU var i 2018 højere end nogensinde før: Hele 87 nye virksomheder! - og DTU-studerende skabte de 52!

Innovationen blomstrer på DTU, hvilket også kan ses på DTU Skylab:
Sidste år gik mere end 100.000 ind ad døren! Og med flere aktiviteter, flere prototyper, hackathons og ikke mindst en tredobling af DTU Skylabs areal til næste år, kommer vi til at se endnu mere innovation!

Men vi hviler ikke på laurbærrene.
Derfor har vi dannet DTU Entrepreneurship. Her forsker vi i entrepreneurskab og underviser de studerende i, hvad der virker – og hvorfor. Med DTU Entrepreneurship vil vi sørge for, at alle DTU-studerende undervises i entrepreneurskab.
Det klare fokus på entrepreneurskab deler vi med ministeren – og det sætter vi pris på! – men for DTU, ja, for alle universiteter, er det vigtigt, at vores handlinger, vores retning og vores mål ikke skifter med ministeren: Husk! Vi har haft 4 forskningsministre blot inden for den seneste valgperiode!
Universiteter skal forske og uddanne, udvikle ny viden og formidle denne til de studerende og til samfundet.
Det er et ansvar for at satse på emner af vital betydning for samfundet, et ansvar for at satse på emner med en lang tidshorisont og et ansvar for at satse på det ukendte.
På DTU tager vi ansvar!

For når det kommer til vores fælles fremtid – hvilken teknologi har vi så brug for? Om 10 år? Om 50?
Hvilke ingeniører skal vi uddanne? Hvad skal de kunne? Og er der nok af dem?
Vi kan glæde os over, at DTU nu uddanner dobbelt så mange diplomingeniører og civilingeniører per år end for 10 år siden.
Vi udvikler hele tiden vores uddannelser – og laver nye: Det er uddannelser i Kunstig intelligens og data; Bæredygtigt Energidesign; Datadesign og optimering; Fiskeriteknologi; Robotteknologi; Avancerede materialer og sundhedsteknologi.
Vi fornyer vores undervisning og aktiviteter, og vi indgår nye former for samarbejder for at løse nye udfordringer.
Her skal lyde en stor tak til Jer i salen. Det er det tætte samarbejde med erhvervslivet, organisationer og det offentlige; med universiteter og alliancer, som er med til at uddanne og danne vores ingeniører.
I dette samarbejde er det internationale også vigtigt: De internationale studerende, ansatte og partnere beriger os fagligt – og kulturelt.
Vi ville slet ikke være det succesrige universitet, vi er i dag, hvis det ikke var for den udvikling, som vi får ved at udfordres af og med de bedste – her og ude i verden.

Alle har brug for udfordringer og udvikling – og vi har brug for at uddanne os hele livet igennem.
Derfor har vi i det forløbne år oprettet DTU Learn for Life, én samlet indgangsportal til DTU’s efter- og deltidsuddannelse. Vi har sat os som mål at ændre fremtidens måde at uddanne på.
DTU skal også være stedet, hvor man vender tilbage igen og igen for at fylde ny viden på – og hvor folk med en anden uddannelsesmæssig baggrund kommer for at få et teknologisk grundlag for deres videre virke.
På DTU Learn for Life kan man f.eks. tage den helt nye deltidsmaster i Cyber Security: Datalæk, hackerangreb og manipulering af valgkampagner har vist, at vi har brug for at kunne beskytte os i cyber space.
DTU uddanner til at gøre en forskel!

Trods de store ambitioner, så er vores nye tiltag dog intet i sig selv:
Det handler om mennesker.
De mennesker som bidrager til DTU – på DTU og uden for DTU.

På DTU handler det i høj grad om, at alle har taget ideen om Eliteuniversitetet til sig. Og hvad ligger der så heri?

Det er, når medarbejderen i receptionen i stedet for blot at give en gæst en venlig besked, følger gæsten hen til det rigtige kontor.
Det er, når CAS-medarbejderen begejstret fortæller om, hvordan en ekstra indsats på den automatiske styring har givet en besparelse på energiforbruget.
Det er, når økonomimedarbejderen sætter ekstra tid af til at hjælpe forskeren med at gøre budgettet i ansøgningen mere overskueligt.
Ja, det er de tusind store og små ting, hvor den enkelte medarbejder sætter en ære i ikke blot at gøre sit arbejde lige så godt som i går, men hvor man prøver at gøre det lidt bedre, selvom det jo egentligt går rigtigt godt.

Eliteuniversitetet er også, når forskeren afprøver den 117. hypotese – og pludselig ser sin forskning i et helt nyt lys.
Eliteuniversitetet er, når underviseren bruger ekstra tid på at give præcis feedback til sine studerende.
Eliteuniversitetet er, når vores studerende engagerer sig i de projekter, aktiviteter og foreninger, som er med til at gøre dem til verdensklasseingeniører.

Så, kære politikere, når I nu hører om de gode karakterer til DTU’s studerende, så overvej lige en ekstra stund, hvad det faktisk betyder.
Det betyder nemlig ikke nødvendigvis, at vi skal råbe karakterinflation.
Måske betyder det bare, at DTU uddanner rigtigt, rigtigt gode ingeniører!
Det mener vi – og resultaterne peger på, at vi har ret!
På DTU får man 12-taller for rent faktisk at kunne noget!

DTU skaber en bedre fremtid.

Så, jo, vi er kommet rigtigt langt med eliteuniversitetet.
Men vi hviler ikke på laurbærrene!
Vi udvikler os hver dag som universitet.
Studerende, forskere, undervisere, administrativt ansatte, samarbejdspartnere gør det hver dag bedre end i går.
DTU skaber en bedre fremtid. Sammen med jer.

Rigtig god årsfest!