Rektors video-talks 2013

Velkomst til alle nye DTU-studerende

Sommerhilsen fra rektor, 2013

Rektors tale ved DTU's årsfest 2013

Rektor om bygning 324

Om udlandsophold

Om DTU Skylab