Nationalt uddannelsessamarbejde

DTU indgår i uddannelsessamarbejder med følgende danske universiteter.

Københavns Universitet (KU Science)

Kandidatuddannelsen i Akvatisk Videnskab og Teknologi (optag DTU)
Diplomingeniøruddannelsen i Fødevaresikkerhed og -kvalitet (optag DTU) 
Masteruddannelse i Fødevarekvalitet og -sikkerhed (optag KU)
Bachelor i Fødevarer og ernæring (optag KU) 
Kandidatuddannelsen i Fødevarevidenskab (optag KU)
Kandidatuddannelsen i Miljøkemi og Sundhed (optag KU) - samarbejdet ophører  i 2015, og gælder derfor kun studerende, der er optaget forinden. 

Københavns Universitet (KU Sund)

Bacheloruddannelsen Medicin og Teknologi (optag DTU)
Kandidatuddannelsen Medicin og Teknologi (optag DTU) 
Bacheloruddannelsen Sundhed og Informatik (optag KU) 
Kandidatuddannelsen Sundhed og Informatik (optag KU)
Bacheloruddannelsen Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering (optag DTU)

Copenhagen Business School (CBS):

Diplomingeniøruddannelsen 
IT og Økonomi (optag DTU)