Leiden

Leiden Ranking

På impact-indikatoren "Proportion of Publications in Top 10%" er DTU på Leiden Ranking 2019 ranket som:

Nr. 1 i Norden
Nr. 49 i Europa
Nr. 119 i verden

Leiden Ranking 2019 - impact top 10%

Under overskriften "Indicators" vælges:
Type of indicators: Scientific impact
Indicators: P, P(top 10%), PP(top 10%)
Order by: PP(top 10%)

På indikatoren for industrisamarbejde "Proportion of Publications with Industry" er DTU på Leiden Ranking 2019 ranket som:

Nr. 4 i Norden
Nr. 7 i Europa
Nr. 14 i verden

Leiden Ranking 2019 - industrisamarbejde

Under overskriften "Indicators" vælges:
Type of indicators: Collaboration
Indicators: P, P(industry), PP(industry)
Order by: PP(industry)

 

Fakta om Leiden Ranking og CWTS

Leiden Ranking tager udgangpunkt i en liste med de 963 største universiteter i verden baseret på antallet af Web of Science-publikationer i perioden 2014-2017.

Ranglisten udarbejdes af forskere ved Centre for Science and Technology Studies (CWTS) på Leiden University i Holland.

CWTS har mere end 25 års erfaring med udvikling af kvantitative indikatorer til brug for forskningsevaluering og benchmarking. Centret beskæftiger i dag omkring 40 forskere.

De to indikatorer

Impact-indikator: Proportion of Publications in Top 10%
Andelen af et universitets publikationer, der - sammenlignet med tilsvarende publikationer - tilhører de 10 % mest citerede.
 
Indikator for industri-samarbejde: Proportion of Publications with Industry
Andelen af et universitets publikationer, der sampubliceres med virksomheder.