>

Flemming Jessen

Seniorforsker

Flemming Jessen

DTU Fødevareinstituttet

Forskningsgruppen for Fødevareproduktionsteknologi

Søltofts Plads

Bygning 227 Rum 162

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

45252549

45252549

fjes@food.dtu.dk

Flemming Jessen

0000-0001-9096-1996

2D-gelelektroforese Proteomics Fiskemuskel Fødevarekvalitet (fisk) Authenticity

Kvalitet af muskelbaserede fødevarer. De forskellige proteiner i et væv (proteomet) udtrykker et samlet billede af et dyrs gener, og det miljø det lever i. I muskelvæv afspejler proteomet således strukturmæssige og biokemiske forhold, hvilket relaterer til musklens egenskaber som råvare til fødevarefremstilling. Vi søger, ved anvendelse af proteom-karakterisering (proteomics), at opnå forståelse for, hvordan biologiske forhold for de levende fisk i akvakultur har betydning for råvarens forarbejdnings- og lagringsegenskaber samt for spisekvaliteten af det endelige produkt. Det undersøges f.eks., hvordan fodersammensætning og stress påvirker fiskemusklens proteinsammensætning, og hvordan dette hænger direkte sammen med forskellige kvalitetsegenskaber.   Udnyttelse af biprodukter (især akvatiske) til fremstilling af biologisk aktive peptider, som kan udnyttes i fødevarer eller som medicin.   Endvidere: artsbestemmelse på ferske og frosne fiskeprodukter, biokemien i fiskemuskel under køle- og fryselagring, rigor mortis og optønings-rigor.