>

Jens Nørkær Sørensen

Professor

Jens Nørkær Sørensen

Institut for Vind og Energisystemer

DTU Wind Turbine Design Division (WTD), DTU Vindenergi AFD

Koppels Allé

Bygning 403 Rum 226

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

45254314

jnso@dtu.dk

Jens Nørkær Sørensen

0000-0002-1974-2675

Aerodynamik og Aero-akustik Vindenergi Bio fluid mekanik Hydrodynamisk instabilitet Roterende strømninger

Min forskning vedrører hovedsageligt udvikling af metoder til analyse af strømninger og strømningsmaskiner. Det væsentligste anvendelsesområde er indenfor optimering og analyse af vindmøller, både med hensyn til vingernes aerodynamik og vindmølleplacering. Andre forskningsområder vedrører hydrodynamisk instabilitet af roterende strømninger og opblanding af væsker i bio-reaktorer. Derudover er jeg medansvarlig for DTU's internationale M.Sc. program i vindenergi og leder af forskerskolen DAWE (Danish Academy in Wind Energy).