>

Claus Heiner Bang-Berthelsen

Seniorforsker

Claus Heiner Bang-Berthelsen

DTU Fødevareinstituttet

Forskningsgruppen for Mikrobiel Bioteknologi og Bioraffinering

Henrik Dams Allé

Bygning 201 Rum 102

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

claban@food.dtu.dk

Claus Heiner Bang-Berthelsen

0000-0003-4541-2538