>

Bo Munk Jørgensen

Lektor

Bo Munk Jørgensen

DTU Fødevareinstituttet

Forskningsgruppen for Fødevareproduktionsteknologi

Søltofts Plads

Bygning 227 Rum 138

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

45252547

bojo@food.dtu.dk

Bo Munk Jørgensen

0000-0002-9023-1886

Biokemi Spektrometri Data-analyse

Analytisk biokemi, instrumentelle målemetoder og multivariat dataanalyse (enzymatiske analyser; kapillarelektroforese; NMR-spektrometri; NIR-spektrometri; fluorescens-spektrometri; anvendt flervejs-kemometri; on-line og at-line målemetodik; samplingproblematik; multivariat billedbehandling).Fysisk/kemiske og sensoriske kvalitetsparametre i fiskemuskel (vandfordeling og -mobilitet; vand i frosne systemer; proteinforandringer; amindannelse; korrelation mellem fysisk/kemiske og sensoriske parametre; kritiske kvalitetsparametre i produktionskæden).