>

Annette Petersen

Seniorrådgiver

Annette Petersen

DTU Fødevareinstituttet

Forskningsgruppen for Kemisk Risikovurdering og GMO

Kemitorvet

Bygning 201 Rum 006

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

annp@food.dtu.dk

Annette Petersen

0000-0003-3996-2701

Indtagsberegninger Risikovurdering Fastsættelse af grænseværdier for pesticider

Jeg udfører rådgivning og myndighedsbetjening, primært overfor Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen, men også overfor andre danske mynidigheder, borgere, virksomheder og EFSA Jeg rådgiver primært omkring brugen af pesticider og dette omhandler bll.a.: vurdering af indsendte data, når nye pesticide skal godkendes; risikovurdering i forbindelse med godkendelser i Danmark; risikovurdering af overskridelser i den danske kontrol; evaluering af  nye eller ændrede grænseværdier,. En stor delaf arbejdet foregår i samarbejde med EFSA, . Jeg er medlem af EFSA Contam Panel, hvor vi evaluerer og risikovurderer forureninger samt rådgiver EU Kommissionen om forureninger. Jeg rådgiver derfor også nationalt i forbindelse med spørgsmål vedr. forureninger.  Jeg er involveret i forskning forskning og udvikling, indenfor modeller af det kumulative indtag samt probabilistiske moddelt til indtagsberegninger, og jeg deltager i både natioanle og EU (Euromix) projekter om disse emner ... Desuden underviser jeg i kurser i kemisk risikovurdering både natinalt i EU projekter.