>

Preben Bøje Hansen

Levnedsmiddeltekniker

Preben Bøje Hansen

DTU Fødevareinstituttet

Forskningsgruppen for Mikrobiel Bioteknologi og Bioraffinering

Søltofts Plads

Bygning 222 Rum 112

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

45257517

pbha@food.dtu.dk

Preben Bøje Hansen

opbygning og drift af udstyr design af udstyr teknisk tegning procesvurdering ølfremstilling separationsprocesser

Mit arbejdsområde omfatter: Op- og nedskalering af processer Alle former for separation, herunder filtrering Opbygning af udstyr (systemer) Opbygning af delkomponenter (design af udstyr) Tekniske tegninger, normal og i 3 D Procesvurdering, teoretisk design såvel som i praksis i virksomheder Vejledning af studerende (teknisk og sikkerhedsmæssigt) Ølfremstilling og opbygning/drift af bryggeri Driftsleder af bryggeriet Vejleder i enhedsoperationer Tidligere sikkerhedsleder og byggeleder