DTU.dk
Personer
Publikationer
Projekter
Loading
Din søgning gav 719 resultater

Ledte du efter en person?

Email Thomas Fruergaard Astrup
Professor
DTU Miljø
45 25 15 58
Email Thomas Højlund Christensen
Professor
DTU Miljø
45 25 16 03
Email Pernille Erland Jensen
Lektor
DTU Byg
93 51 09 69
Email Alessio Boldrin
Lektor
DTU Miljø
45 25 15 85
Email Irini Angelidaki
Professor
DTU Miljø
45 25 14 29

Mikrober baner vejen til grønne flyveture

I stedet for at brænde bioaffald af skal vi lade mikroorganismer forvandle affaldet til CO2-neutralt brændstof, kemikalier og proteiner.

28. maj 2020

https://www.dtu.dk/om-dtu/nyheder-og-presse/dynamo1/2020/05/mikrober-baner-vejen-til-groenne-flyveture?id=ec5c2681-0601-4ee0-98ea-dd92b1904fda

Strømpil på Roskilde Festivalens elektroniske affald

Syv DTU-studerende tilbragte en stor del af årets Roskilde Festival med at gennemgå affald fra to ... , der ender blandt det almindelige affald og dermed på forbrændingen. De fandt mange sjove ting ... sig over i forbindelse med årets Roskilde Festival. Men når man brænder for affald, som en af dem siger, så klarer

26. juli 2012

https://www.dtu.dk/nyheder/2012/07/webnyhed_stroempil-paa-roskilde-festivalens-elektroniske-affald?id=1b2e02ab-b0e8-4ce4-a04e-cc8fc996fc8e

Roskilde Festival: Affaldet bliver målt og vejet

mængder affald en midlertidig by med 130.000 indbyggere kan producere. Der skal måles og analyseres, både på affaldet, men også på publikum. ... , pavilloner, telte og øldåser. Her skal gæsterne sortere affaldet, men kan også følge ... . “Ideen bygger på, at vi skal gøre det nemmere og sjovere for folk at sortere deres affald

30. juni 2015

https://www.dtu.dk/nyheder/2015/06/roskilde-festival-affaldet-bliver-maalt-og-vejet?id=38466244-1ba9-44ae-84ae-166903e5a4ad

DTU designer nye bæredygtige byggematerialer med affald

Affaldsprodukter som aske og organiske fibre kan bruges som råstoffer til produktion af bæredygtige byggematerialer med nye egenskaber, og det åbner for en verden af muligheder. Det nye tværfaglige udviklingsområde ZeroWaste...

5. oktober 2012

https://www.dtu.dk/nyheder/2012/10/pressemeddelelse_dtu-designer-nye-baeredygtige-byggematerialer-med-affald?id=04909ab2-2b71-4536-a13c-2fa84ad4b84c

Ph.d.-studerende fra DTU forsker i grønlandsk affald

Miljøingeniør og ph.d.-studerende Rasmus Eisted tæller og sorterer tomme konservesdåser og brugte kaffefiltre for at kortlægge, om der er grundlag for en bæredygtig affaldsordning i Grønland.

14. oktober 2009

https://www.dtu.dk/nyheder/2009/10/affald?id=706d4ff6-e689-42e9-adb1-cd0afe232cd9

Import af affald er dårligt for klimaet på lang sigt

Ny analyse fra DTU peger på, at de danske kraftvarmeværker på længere sigt udelukkende bør dimensioneres til de danske affaldsmængder.

15. januar 2019

https://www.dtu.dk/nyheder/2019/01/import-af-affald-er-daarligt-for-klimaet-paa-lang-sigt?id=b547ca09-85f0-4329-9f14-0f225ef1d1c0

Grundfos prisen til verdens førende forsker i at omdanne affald til bioenergi

Professor Irini Angelidaki modtager årets Grundfospris på baggrund af sin mangeårige forskning i at anvende mikroorganismer til energi og andre produkter.

5. oktober 2017

https://www.dtu.dk/nyheder/2017/10/grundfos-prisen-til-verdens-foerende-forsker-i-at-omdanne-affald-til-bioenergi?id=8d9ffcd6-28ba-4630-99b4-7b0c7ce3bb92

Intro (Diplomingeniør i Arktisk Byggeri og Infrastruktur)

Arktisk Byggeri og Infrastruktur er en diplomingeniørretning rettet mod arbejdet som ingeniør under ekstreme klimatiske forhold. Grønland og det arktiske område er i rivende udvikling. Der skal bygges boliger og veje, der...

29. januar 2020

https://www.dtu.dk/uddannelse/diplomingenior/arktisk-byggeri-og-infrastruktur/intro
Din søgning gav 719 resultater