Rådgivning af ministerier og styrelser

DTU tilbyder en lang række rådgivningsydelser til danske ministerier og styrelser.

Ydelserne kan bl.a. omfatte faglig rådgivning, risikovurderinger, livscyklus- og bæredygtighedsvurderinger, laboratorieberedskab, moniterings- og kortlægningsopgaver.

Samarbejdet kan bestå i enkeltstående projektforløb eller være baseret på langsigtede strategiske partnerskaber.

Mange af vores samarbejdspartnere har indgået flerårige rammeaftaler med universitetet, der sikrer langsigt kapacitetsopbygning og minimerer den tid, det tager at etablere nye projekter.

Kontakt Henrik Mielby for en drøftelse af muligheder for samarbejde, og hvilke ydelser DTU kan tilbyde.

Kontakt

Henrik Mielby
Teamleder
AFRI
45 25 10 46