Rammeaftale om forskningsbaseret rådgivning til Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen

DTU løser forskningsbaserede opgaver inden for radioaktive stoffer i miljø og fødevarer for Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen. Opgaverne bliver udført i regi af en rammeaftale.

Rammeaftale med Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen om forskningsbaseret rådgivning

Aftalen er en fireårig, rullende kontrakt, der genforhandles årligt, så opgavernes indhold og varighed løbende tilpasses styrelsernes aktuelle behov.

Aftalen omfatter en ydelsesaftale, som beskriver den forskningsbaserede rådgivning inden for følgende indsatsområder:

  • Overvågning af radioaktive stoffer i miljø og fødevarer (artikel 35/36 i Euratom-traktaten)

  • Overvågning af radioaktive stoffer i havmiljø i Nordøst-atlanten (OSPAR Konventionen)

  • Overvågning af radioaktive stoffer i havmiljø i Østersøen (Helsinki Konventionen, HELCOM/MORS EG)


Dokumenter

Hoveddokument om forskningsbaseret myndighedsbetjening til Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen.

Rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening (2018-2021).

Ydelsesaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for radioaktive stoffer i miljø og fødevarer (2018-2021).

Kontakt

Henrik Mielby
Teamleder
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 10 46