Rammeaftale mellem Transportministeriet og Danmarks Tekniske Universitet

DTU løser en række opgaver for Transportministeriet som for eksempel transportvaneundersøgelser. Rådgivningsopgaverne bliver udført i regi af en rammeaftale mellem DTU og Ministeriet.

DTU's forskningsbaseret rådgivning i regi af rammeaftalen med Transportministeriet varetages primært af DTU Transport og omfatter blandt andet opgaver knyttet til infrastruktur, samfundsøkonomi, transportpolitik og trafiksikkerhed. Blandt de faste forskningsbaserede rådgivningsopgaver gennemfører DTU Transport en transportvaneundersøgelse, hvor der kontinuerligt indsamles oplysninger om danskernes transportadfærd. Et andet eksempel er Landstrafikmodellen, som du kan læse mere om i boksen nedenfor.

Inden for især vejbygning varetager DTU Byg endvidere enkelte rådgivningsopgaver på trafikområdet. Blandt andet har DTU Byg sammen med Vejdirektoratet udarbejdet en handlingsplan for vejbygningsforskningen i Danmark.

Rammeaftalerne er fireårige, rullende kontrakter, der genforhandles årligt, så opgavernes indhold og varighed løbende tilpasses Ministeriets aktuelle behov.

Case

I starten af 2014 indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Beregningerne, der lå til grund for vedtagelsen af Togfonden DK, blev udført i regi af Landstrafikmodellen, der er udviklet på DTU.

Landstrafikmodellen fungerer som en stor regnemaskine, der på baggrund af enorme datamængder om transportmønstre, infrastruktur og økonomi kan forudsige effekterne af trafikpolitiske beslutninger. Formålet med Landstrafikmodellen er at styrke kvaliteten af fremtidige trafikmodelberegninger og derved føre til et forbedret beslutningsgrundlag for fremtidige infrastrukturprojekter og politiktiltag.

Dokumenter (pdf)

Hoveddokument om forskningsbaset rådgivning af Transportministeriet
Rammeaftale TRM og DTU 2018-2021

Kontakt

Bjarke Hesbjerg
Analytiker
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 71 22